אסדרה סביבתית משולבת | חקיקה ומסמכים משלימים
רשימת מסמכים משלימים באסדרה סביבתית משולבת (לא קיימת כיום חקיקה בתחום)
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 09/11/2014

חקיקה: התהליך של אסדרה סביבתית משולבת דומה לתהליך של קבלת היתר פליטה לאוויר, המעוגן בחוק אוויר נקי, ומבוסס על אותם עקרונות, אלא שאינו מעוגן בחקיקה דומה - היות וטרם השלימו את תהליכי החקיקה הרלוונטיים. לכן, כיום, את הבקשה לאסדרה משולבת המפעל מגיש יחד עם בקשה להיתר פליטה לאוויר. לאחר מכן, התנאים לעניין אוויר מופיעים בהיתר פליטה עצמו והתנאים בשאר התחומים הסביבתיים, מופיעים כחלק מהתנאים הסביבתיים לרישיון העסק.

במהלך ספטמבר 2015 פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב להערות הציבור.

מסמכים משלימים:

 1. מסמך ראשי המפרט את תהליך הגשת אסדרה סביבתית משולבת: הנחיות להגשת מסמך מידע לצורך אסדרה סביבתית משולבת (אינטגרטיבית), מהדורה 4, ספטמבר 2014, המשרד להגנ"ס.
  חשוב לדעת: מדי שנה, המשרד להגנ"ס מפרסם עדכון למסמך ההנחיות ונספחיו. להלן קישור לידיעה הסוקרת את העדכון האחרון (09.2014).
 2. נספחים למסמך ההנחיות הראשי:
  1. רשימת תיוג (צ'ק ליסט) להגשה: לקוח מתוך נספח א' שלהלן, מותאם למסמך הנחיות הממונה, המשרד להגנ"ס.
  2. נספח א' - תיקיית טפסים למילוי על פי הנחיות הממונה לטיפול בבקשה לאסדרה סביבתית משולבת - גרסה 4 (09.2014), המשרד להגנ"ס.
  3. נספח ב' -תיקיית טבלאות סקר פערים - הנחיות הממונה לטיפול בבקשה לאסדרה סביבתית משולבת - גרסה 4 (09.2014), המשרד להגנ"ס.
  4. פירוט מסמכי סימוכין אליהם מפנה מסמך ההנחיות הראשי, מחולק לפי הפרקים במסמך ההנחיות

חזרה לעמוד ראשי | תקציר | רישוי סביבתי משולב