השוואה בין רעש סביבתי לרעש תעסוקתי
החקיקה בישראל מבדילה בין רעש "מזיק" במקום העבודה (גיהות תעסוקתית) לבין מפגע רעש סביבתי "חזק" או "בלתי סביר", שלא במקום העבודה. עמוד זה מסביר על ההבדלים העיקריים ביניהם
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/1/2020

החקיקה בישראל מבדילה בין "רעש מזיק" במקום העבודה (גיהות תעסוקתית) לבין מפגע רעש סביבתי - "רעש חזק" או "רעש בלתי סביר", שלא במקום העבודה.

החקיקה בעניין רעש  מזיק תעסוקתי מתמקדת בין היתר בהגדרת הפעילויות ומפלסי הרעש הנחשבים לרעש מזיק ובחובות המעסיק כגון: הסדרת בדיקות רעש רפואיות תקופתיות, מדידות רעש אחת לשנתיים, שילוט, הדרכה ועוד.

החקיקה לעניין מפגעי רעש סביבתי, ובראשן החוק למניעת מפגעים, מתייחסת למפגע רעש העשוי להפריע לאדם הנמצא בקרבת מקום, שלא במסגרת עבודתו. החקיקה מציינת מגבלות לפי סוג מקור הרעש (מזגן/אזעקה וכו'), מפלסי רעש אסורים לפי שעות ללא קשר למקור הרעש, אופן המדידה ועוד.

להלן טבלה המרכזת את ההבדלים בין רעש תעסוקתי לרעש סביבתי:

# בקצרה חקיקה עיקרית רלוונטית הגורם המטפל
רעש תעסוקתי "רעש מזיק" שעובד נחשף אליו במסגרת עבודתו תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), 1984 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה
רעש סביבתי "רעש חזק" או "בלתי סביר" העשוי להפריע לאדם הנמצא בקרבת מקום (לא במסגרת עבודתו) 1) חוק למניעת מפגעים, 1961
2) תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990
3) תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), 1992
1) משטרת ישראל
2) רשויות מקומיות
3) אגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה

ספקים מומלצים למדידה וטיפול במפגעי רעש:

חברה איש קשר טלפון מייל
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
פאר אקוסטיקה כרמל פאר 050-8308167 peer@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

 

לעמוד הבא: רקע על רעש >>