פסולת אלקטרונית - חקיקה ומסמכים משלימים
החוקים, התקנות והמסמכים המשלימים לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/1/2020

החוקים, התקנות והמסמכים המשלימים לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות הינם:

חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב 2012:

החוק מחייב יצרנים, יבואנים ומשווקים של ציוד אלקטרוני לאסוף ולטפל בפסולת אלקטרונית על פי יעדים שנתיים מסך המכירות שלהם. נוסח החוק מורכב משני חלקים:

  1. החוק
  2. התוספות:
  • תוספת ראשונה: רשימה וסיווג לקבוצות של ציוד חשמלי ואלקטרוני.
  • תוספת שנייה: פירוט הטיפול המינימאלי שיש לבצע בפסולת אלקטרונית במיתקני הטיפול".
תקנות:
לחוק התפרסמו שלוש תקנות:
  1. תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי), התשע"ד – 2014: הגדרת רף ליצרנים, יבואנים ומשווקים בהיקף מוגבל, שיהיו פטורים ממרבית דרישות החוק.
  2. תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ד - 2014: פירוט התנאים שבהם תינתן הפחתה ו/או אפשרות פריסת תשלומים למי שמוטל עליו עיצום כספי.
  3. תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי), התשע"ו-2015: הגבלה על אופן פרסום נתונים על הטלת עיצומים כספיים.
מסמכים משלימים:
יש מסמכים משלימים הנוגעים לגופי יישום מוכרים בלבד>> מידע נוסף
עדכוני חקיקה ותיקונים:
 

--------

חזרה לעמוד ראשי | תקציר | פסולת אלקטרונית

---------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
רונן יואלי 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il

All Recycling
(איסוף וטיפול)

דולב מנו 072-3357514 arecycle@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>