פסולת אלקטרונית - מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי (עסק, מפעל)
מחזיק בפסולת אלקטרונית שאינה מהמגזר הביתי: עסק המחזיק ציוד וסוללות בכמות שהיא מעבר לסביר למגזר הביתי או ציוד שלא מתאים לשימוש ביתי
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

תמצית הגדרות חשובות (להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק):

פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי: אחד מן הבאים:

 1. פסולת אלקטרונית שמקורה במשקי בית פרטיים.
 2. פסולת סוללות ומצברים ניידים.
 3. פסולת אלקטרונית שמקורה במוצרים המתאימים גם לשימוש ביתי, ואשר מחמת הרכבה, טיבה וכמותה היא בעלת מאפיינים דומים לפסולת אלקטרונית שמקורה במשקי בית פרטיים, גם אם מקורה בבתי עסק, במוסדות או במפעלי תעשייה;

פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי: פסולת ציוד וסוללות שאינה פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי - עסק המחזיק ציוד וסוללות בכמות שהיא מעבר לסביר למגזר הביתי או ציוד שלא מתאים לשימוש ביתי.

חובות מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי:
אין חובת דיווח למשרד להגנ"ס, יעדי מיחזור וכו' למעט חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר כמפורט:
 • חובה להתקשר עם גוף יישום מוכר שיפנה את הפסולת האלקט שנאספת אצל המחזיק בפסולת.
  • מימון הפעילות: גוף היישום המוכר מממן את פעילות האיסוף/פינוי של הפסולת.
  • חוזה ההתקשרות: צריך להיות נוסח חוזה אחיד לאותו סוג לקוח המאושר מראש על ידי המשרד להגנ"ס כחלק מתהליך ההכרה בגוף היישום המוכר.
 קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 34)
ציוד אלקטרוני מוחרג מהחוק:

החוק מגדיר פריטים עליהם החוק לא חל (סעיף 63):

 • ציוד חשמלי ואלקטרוני רפואי מזוהם או המיועד לשימוש שבמסגרתו הוא צפוי להזדהם;
 • התקנים אלקטרוניים רפואיים המיועדים להשתלה;
 • נורות להט;
 • ציוד המיועד לשימוש בחלל;
 • ציוד תעשייתי קבוע גדול: מיתקנים גדולים הכוללים מכונות, ציוד או מרכיבים הפועלים יחדיו למטרה מוגדרת, המותקנים באופן קבוע במיתקני ייצור תעשייתי או במיתקני מחקר או פיתוח, ושמותקנים, מופעלים ומפורקים על ידי גורמים מקצועיים.
 • מיתקנים קבועים גדולים: המורכבים מכמה מערכות או מרכיבים, המיועדים לשימוש קבוע במקום מוגדר, כחלק ממבנה, ומורכבים, מותקנים ומפורקים על ידי גורמים מקצועיים, כגון אסדות, מסועים ומעליות. למעט מערכות תאורה קבועות.
 • ציוד מקצועי נייד המיועד לשימוש בשטח: מכונות בעלות מקור כוח עצמאי, שפעולתן דורשת ניידות או תנועה רציפה או רציפה למחצה בין נקודות עבודה קבועות בזמן העבודה.
 • ציוד המיועד באופן ייחודי לצורכי מחקר ופיתוח, הנמכר או המשווק לעסקים לשימוש עסקי בלבד;
 • רכב מנועי;
 • סוללה או מצבר לרכב מנועי;
 • ציוד וסוללות מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בשלום הציבור וביטחונו; 

---------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
רונן יואלי 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il

All Recycling
(איסוף וטיפול)

דולב מנו 072-3357514 arecycle@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
 

----------------

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים: