פסולת אלקטרונית - מפעיל מרכז פסולת או מיתקן טיפול
החוק מגדיר את דרישות הדיווח, התשתיות והוראות ההפעלה ממפעיל מרכז פסולת או מיתקן טיפול בפסולת
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

תמצית הגדרות חשובות להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק:

 • מפעיל: מי שבבעלותו/שליטתו/החזקתו מרכז לפסולת ציוד וסוללות או מיתקן טיפול.
 • מרכז לפסולת ציוד וסוללות: מרכז איסוף, מוקד איסוף, מרכז מיון או מרכז הכנה לשימוש חוזר;
 • מיתקן טיפול: מיתקן או מפעל שבו מתבצע מיחזור, השבה או הטמנה של פסולת אלק'.
 • השבה: הפקת אנרגיה מפסולת ציוד וסוללות או תהליך עיבוד הפסולת לחומר המשמש להפקת אנרגיה;
 • מרכז איסוף: מיתקן או מתחם המיועדים לקליטה ולאיסוף ראשוניים של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי;
 • מוקד איסוף: מכל ייעודי קטן לאצירה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי, שהוצב על ידי אחראי לפינוי פסולת (רשות מקומית) להשלכה ראשונה על ידי תושבי המקום; 

על פי החוק, יבואנים, יצרנים, משווקים ואחראים לפינוי פסולת (רשויות מקומיות) לא אמורים להתקשר ישירות עם מפעילים, אלא באמצעות גופי יישום מוכרים שיתקשרו עם המפעילים (או יהיו בעצמם מפעיל).

על המפעילים חלות הדרישות להלן:

דיווח תקופתי למשרד להגנ"ס:
 • דוח חצי שנתי: יש להעביר למשרד להגנ"ס את המידע עבור כל חציון (חודשים 1-6 או 7-12) עד חודשיים לאחר תום החציון. המשרד להגנ"ס יכול לתת פטור על הגשת דו"חות חצי שנתיים, לאחר הגשת 4 דו"חות. מה בדו"ח: רישום חודשי של הפסולת שהתקבלה והועברה (משקל, אופן טיפול, מספר פריטים, קבוצה, סיווג, סוג, ומיתקן אליו הועבר + פרטי ייצוא ועוד)
 • דוח שנתי: זהה בתכולה שלו לדו"ח החצי שנתי. אך צריך להיות מבוקר ע"י רואה חשבון ולהיות מוגש עד חצי שנה לאחר תום התקופה.

לפרטים נוספים - נוסח החוק (סעיף 39)

הוראות למפעיל מיתקן טיפול:

החוק מגדיר את התשתיות הנדרשות לאחסון וטיפול בפסולת:

 • משקל לשקילת הפסולת;
 • משטחים אטומים לחלחול;
 • קירוי כך שתימנע הרטבה של פסולת הציוד והסוללות;
 • אמצעי אחסון מתאימים לחלקי חילוף מפורקים;
 • מכלי אחסון מתאימים לרכיבים שונים של פסולת ציוד וסוללות, ובכלל זה סוללות או מצברים, שנאים המכילים ביפנילים רבי-כלורידים (PCB) או טרפנילים רבי-כלורידים (PCT), פסולת מסוכנת, ופסולת רדיואקטיבית;
 • מערכת נפרדת לניקוז תשטיפים מהמשטחים האטומים;
 • מיתקן לטיפול בתשטיפים.

החוק מגדיר את תהליך הטיפול בפסולת: שיכלול לפחות את הפעולות המנויות בתוספת השנייה לחוק. בתוספת השנייה לחוק יש פירוט של תהליכי טיפול עבור סוגי פריטים ספציפיים. קישור לתוספות לחוק.

לפרטים נוספים - נוסח החוק (סעיף 38)

הוראות למפעיל מוקד/מרכז איסוף:
 • הפרדה בין פסולת אלק' לשימוש חוזר ופסולת אלק' אחרת.
 • הפרדה בין פסולת סוללות ומצברים לפסולת אחרת.
 • שילוט וסימון הולם.

לפרטים נוספים - נוסח החוק (סעיף 26)

יעדי מיחזור וחובת התקשרות: 

למפעיל של מרכז לפסולת או מיתקן טיפול אין יעדי מיחזור ואין חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר.

---------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
רונן יואלי 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il

All Recycling
(איסוף וטיפול)

דולב מנו 072-3357514 arecycle@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
 

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים: