פסולת אריזות - חקיקה ומסמכים משלימים
החוקים, התקנות והמסמכים המשלימים לחוק להסדרת הטיפול באריזות
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 27/4/2014

החוקים, התקנות והמסמכים המשלימים הקשורים לחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א – 2011 הינם:

חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א - 2011:

החוק להסדרת הטיפול באריזות מחייב יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים לאסוף ולטפל בפסולת אריזות על פי יעדי מיחזור שנתיים מסך המכירות שלהם. בנוסף החוק מגדיר את חובות הרשויות המקומיות, בתי העסק ועוד. נוסח החוק לא כולל תוספות.

תקנות:
לחוק התפרסמו צו ומספר תקנות:
  1. תקנות להסדרת הטיפול באריזות (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), תשע"א-2011: פירוט התנאים שבהם תינתן הפחתה ו/או אפשרות פריסת תשלומים למי שמוטל עליו עיצום כספי.
  2. צו להסדרת הטיפול באריזות (הארכת תקופת הכרה(: הארכת תקופת ההכרה בגוף (יישום) מוכר רק בתנאי שהוא חברה לתועלת הציבור עד 01.2015.
מסמכים משלימים:
עדכוני חקיקה ותיקונים:
תיקונים לחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א- 2011:
  1. ספר חוקים 2290, התשע"א (5.4.2011), עמ' 750. הצעת חוק - ממשלה 483, התש"ע, עמ' 342.

עמודי המדריך הבאים:

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

חברה איש קשר טלפון מייל
תמיר
(גוף יישום מוכר)
--------- 09-8800046 info@tmir.org.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 shelley@eranut.co.il

--------

חזרה לעמוד ראשי | תקציר | פסולת אריזות