דיון: חובת פיקדון על מיכלי משקה גדולים

ועדת הכלכלה של הכנסת תקיים דיון בנושא: כוונת המשרד להגנת הסביבה להחיל חובת פיקדון על מיכלי משקה גדולים.

תאריך: 14/09/2020
שעה: 12:00
מקום: ירושלים, הכנסת