דיון: מצב הטיפול במיחזור ציוד אלקטרוני

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקיים דיון בנושא: מצב הטיפול במיחזור ציוד אלקטרוני

תאריך: 26/10/2020
שעה: 10:00
מקום: ירושלים, הכנסת