הרצאה: טעויות בהערכת תופעות בריאותיות הקשורות למזהמים תחבורתיים

המשרד להגנת הסביבה מזמין להרצאה בנושא: טעויות בהערכת תופעות בריאותיות הקשורות למזהמים תחבורתיים

מרצה ד"ר רחל גולן מאוניברסיטת בן גוריון 

 

 

תאריך: 16/10/2018
שעה: 10:00
מקום: ירושלים, המשרד להגנ"ס, כנפי נשרים 5