הרצאה: מערכת אחודה לאתראה, תגובה ושיקום של מערכות אספקת מים מזוהמות

הטכניון מזמין להרצאה בנושא: מערכת אחודה לאתראה, תגובה ושיקום של מערכות אספקת מים מזוהמות

 

תאריך: 26/06/2019
שעה: 12:30
מקום: חיפה, הטכניון, בניין רבין