הרצאה: שיקום מערכות אספקת מים מזיהום קדמיום

בטכניון תתקיים הרצאה בנושא: שיקום מערכות אספקת מים מזיהום קדמיום. 

ההרצאה תתבצע מרחוק- ניתן להתחבר דרך ZOOM

תאריך: 04/11/2020
שעה: 12:30
מקום: ZOOM