הרצאה: תמיכה בפיתוח בר קיימא לתעשייה

התאחדות התעשיינים מזמינה למפגש אונליין בנושא כלי הסיוע לפיתוח בר קיימא של מנהל תעשיות במשרד הכלכלה.

תאריך: 17/08/2020
שעה: 11:00
מקום: ZOOM