וובינר: כלכלה מעגלית ויחסי ישראל עם האיחוד האירופי

באוניברסיטה הפתוחה יתקיים וובינר בנושא: כלכלה מעגלית ויחסי ישראל עם האיחוד האירופי

תאריך: 20/04/2021
שעה: 13:00
מקום: ZOOM, האוניברסיטה הפתוחה