ועידת איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון 2018

איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון מזמין אתכם לועידה השנתית של האיגוד שיעסוק בקשר שבין נושאי סביבה, כלכלה, תעשייה וביטחון.

הוועידה השנתית שיוזם איגוד ערים לאיכות סביבה – נפת אשקלון, נועדה לשמש זירת דיון ציבורי-מקצועי של כל בעלי העניין המרכזיים בנושאים הסביבתיים, הכלכליים והחברתיים המצויים על סדר היום. בנוסף, הוועידה תהווה מפגש מקצועי, של כלל הגורמים הרלוונטיים, לצורך דיון רב תחומי, בנושאים סביבתיים הנוגעים לעתות שגרה וכן לעתות חירום, בהן העורף הופך לחזית בתפיסת הביטחון של ישראל.

בין הנושאים שידונו בוועידה:

  • הסיכונים הסביבתיים בעת אירוע ביטחוני והשלכותיהם על בריאות הציבור.
  • 70% מייצור החשמל בישראל מתבצע באזור הדרום, כאשר מרבית צריכת החשמל במרכז ובצפון הארץ. האם מדובר בעיוות היסטורי או בכשל מתמשך ?
  • קונפליקטים בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי והשפעותיהם על נושאי הגנת הסביבה. טיפול בפסולת כמקרה מבחן.
תאריך: 05/09/2018
שעה: 08:30
מקום: שדה יואב, מתחם אירועים דוריה, חמי יואב