ועידת אקלים וביטחון 2023

המכון למחקרי ביטחון לאומי מזמין אתכם לכנס בנושא משבר האקלים והשפעותיו האפשריות על ביטחון ישראל אשר יפגיש בין קובעי מדיניות ומומחים מהארץ ומהעולם, בכדי לדון בקשר בין שינויי אקלים וביטחון לאומי, השפעות גיאו-אסטרטגיות והדרכים להפחתת סיכונים ולחיזוק החוסן הלאומי אל פני האתגר.

מטרת הכנס:  לספק בסיס משותף, רב מגזרי, לשיתוף ידע, שיתוף פעולה וחשיבה חדשנית כדי לפתח מענים יצירתיים – ברמה הלאומית ואיזורית – להתמודדות עם תרחישי קיצון ששינויי האקלים יביאו ועם המשמעויות הבטחוניות של תרחישים אלה. בוועידה יקחו חלק כל משתתפי משלחות ה COP28 וגורמים המעורבים בקבלת החלטות, עיצוב מדיניות וביצוע בתחומי הבטחון, ההצטיידות הבטחונית וההכנה של מדינת ישראל להתמודדות עם סיכונים אסטרטגיים, לרבות בתחום שרשראות אספקה וחוסן לאומי בתחום המזון, יצירת שיתופי פעולה אזוריים וטיפול במשבר האקלים.

מושבי הוועידה:

  1. המרחב האזורי – סוגיות גיאופוליטיות ושיתופי פעולה - במושב זה נעסוק בבחינת ההשלכות הגיאו- פוליטיות אסטרטגיות של שינויי האקלים, לרבות סכסוכים אזוריים, תחרות על משאבים, דפוסי הגירה, וכנגזרת מכך בצורך לקיים שיתופי פעולה רב מדינתיים ואזוריים להתמודדות עם המשבר וחוסר היציבות שהוא יכול לגרום.
  2. שרשראות אספקה – פרויקט 'תגובת שרשרת' - המושב יעסוק בבחינת השפעת שינויי האקלים על שרשראות האספקה לישראל, וכנגזרת מכך על  החוסן הלאומי של מדינת ישראל. השיבושים בשרשראות האספקה, שיכולים להתרחש בתגובה לשינויים הדרגתיים או באופן פתאומי אל מול תופעות קיצוניות, יכולים להיות בעלי השפעה מרחיקת לכת על הכלכלה, הביטחון הלאומי של מדינת ישראל  - ולפיכך מחייבים הערכות אסטרטגית.
  3. התמודדות המערכת הצבאית עם האתגר - לשינוי אקלים יש השלכות ישירות על ציוד לחימה, תשתיות ביטחוניות, כשירותם המבצעית ובריאותם של אנשי צבא וביטחון. המושב יעסוק בדרכים להבטיח שמירה על הרציפות התפקודית והכושר המבצעי של צה"ל, על הדרכים להבטיח התאמת מערכות נשק ומערכות לוגיסטיות לתנאים החדשים – ובעיקר בצורך הדחוף והחיוני לשלב את השיח על משבר האקלים והשפעותיו בתוכניות ארוכות הטווח של הצבא ומערכת הביטחון – בהתבסס על מומחים והתחזיות שונות.

 

תאריך: 09/11/2023
שעה: 08:00
מקום: המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, חיים לבנון 40, תל אביב