ועידת משפט וסביבה 2021

זו השנה השלישית בה תתכנס הוועידה השנתית למשפט ולסביבה, העוסקת בהובלת שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל באמצעות כלים משפטיים, חקיקתיים ורגולטוריים.

ועידת המשפט והסביבה השלישית תעמוד בסימן אקלים ומשפט ותכנס בכירים מעולם המשפט, ממשרדי ממשלה ומהמגזר הכלכלי לדיון על היבטי ליבה של הממשק המשפטי אקלימי, על השינוי שעובר על הכלכלה העולמית בעקבות משבר האקלים ועל המדיניות בישראל לעומת העולם.

תאריך: 10/03/2021
שעה: 11:00
מקום: YNET, שידור חי