יום עיון: איכות אוויר

התאחדות התעשיינים מזמינה ליום עיון בנושא: איכות אוויר, תוך דגש על מדיניות המשרד להגנ"ס לדיגום ארובות

 

תאריך: 11/06/2019
שעה: 08:30
מקום: עומר, התאחדות התעשיינים דרום אזור תעשייה עומר, הגורן 6