יום עיון: יישום חוק פסולת אלקטרונית

התאחדות התעשיינים בישראל מזמינה את חברי התאחדות התעשיינים ליום עיון לחברי התאחדות התעשיינים, במהלכו ידגישו את החובות של היצרנים, היבואנים ו"בתי העסק" במסגרת החוק, כמו גם פתרונות רלוונטיים לקיום חובות החוק.

חוק הפסולת האלקטרונית, משנת 2012, קבע אחריות של יצרן ויבואן של פסולת אלקטרונית לבצע בכל שנה מיחזור מוכר של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני בשיעור שלא יפחת מ-50 אחוזים מסך משקל הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר היצרן או היבואן באותה שנה.

בנוסף, מטיל החוק חובות על בתי עסק, המחזיקים בפסולת אלקטרונית, להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם פינוי, בקרה ומימון תהליך המיחזור והדיווח למשרד להגנת הסביבה. בית עסק הינו כל גורם שמחזיק בפסולת אלקטרונית, ולפיכך זו הגדרה אשר רלוונטית לחלק ניכר ממפעלי התעשייה בישראל.

 

תאריך: 17/07/2019
שעה: 09:30
מקום: מושביץ