יום עיון תזכיר חוק רישוי משולב

הינכם מוזמנים ליום עיון של התאחדות התעשיינים בהשתתפות הגב' שולי נזר, סמנכל"ית בכירה לתעשיות, המשרד להגנת הסביבה בנושא תזכיר חוק רישוי משולב.

ב 10 לספטמבר פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב להערות הציבור.

הצעת חוק רישוי סביבתי משולב הינה הצעת חוק ממשלתית בעלת השלכות משמעותיות על כלל התעשייה, היות שהצעה זו מהווה רפורמה מקיפה בתהליך קבלת היתרים בתחום הסביבתי – היתרים מהותיים למגוון מפעלי התעשייה במשק.

במסגרת יום העיון יוצגו עקרונות החוק, הסברים והנחיות לאופן יישומו והשפעת החוק העתידי על התעשייה. יום העיון מיועד למנכ”לים, מנהלי איכות הסביבה, אחראי רעלים ופונקציות נוספות העוסקת ברישוי סביבתי

תאריך: 18/11/2015
שעה: 14:00
מקום: תל אביב, המרד 29