כנס: חילופי ידע בנושא הפחתת זיהום האוויר

המשרד להגנת הסביבה בשיתןף עם ​TAIEX - התכנית לסיוע טכני וחילופי מידע מטעם הנציבות האירופית מזמינים לכנס בנושא: חילופי ידע בנושא הפחתת זיהום האוויר

  • בכנס ישתפו מומחים מיוון, גרמניה, אירלנד ואיטליה בתכניות ארצותיהם להפחתת זיהום האוויר
  • המומחים מארצות אירופה יציגו כלים ליישום תכניות להפחתת זיהום האוויר שהוכחו כיעילים
  • יוצגו כלים להערכה כלכלית המאפשרים לאמוד עלויות אל מול תועלת.
     

 

תאריך: 20/06/2018
שעה: 09:00
מקום: תל אביב