כנס מתקני שריפת פסולת

ועדת המכרזים הבינמשרדית לפרויקטי BOT בתחום הטיפול בפסולת, המשותפת למשרד האוצר ולמשרד להגנת הסביבה מזמינה לכנס מציעים בנושא: קול קורא לתמיכה והסמכה לשם הגשת תכנית מפורטת לצורך הקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת ("מתקני השבה").

 

תאריך: 18/07/2019
שעה: 09:00
מקום: מרכז לחינוך סביבתי, פארק המיחזור חירייה