כנס Global Rethinking - 2015

תאגיד ת.מ.י.ר מיחזור אריזות, מתכבד להזמינכם לכנס השני של Global Rethinking, הכנס הבינלאומי לחשיבה יצירתית על סביבה ותעשייה.

בין הדוברים:

  1. מר אבי גבאי, השר להגנת הסביבה
  2. אליזבת ג'ירארדי, סמנכ"ל איכות סביבה וקיימות, טבע
  3. ברנד בויסינג, מומחה לאריזות מטעם תאגיד נסטלה העולמי

תאריך: 02/12/2015
שעה: 08:30
מקום: תל אביב, אולם סמולרש, אוניברסיטת תל אביב