דיון: מדד שקיפות משרדי הממשלה - המשרד להגנת הסביבה

הוועדה ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור מזמינה לדיון בנושא: מדד שקיפות משרדי הממשלה - המשרד להגנת הסביבה 

תאריך: 01/05/2018
שעה: 10:00
מקום: ירושלים, הכנסת, חדר הוועדה