מפגש: יישום חוק מיחזור פסולת אלקטרונית

אגף סביבה, בריאות ובטיחות של התאחדות התעשיינים מזמין למפגש בנושא יישום חוק מיחזור ופסולת אלקטרונית.

המפגש יעסוק ביישום החוק בדגש על מפעלים המחזיקים ציוד אלקטרוני ומחוייבים על פי החוק בהתקשרות עם גוף מוכר.

בהשתתפות מר יורם הורביץ, סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילה, במשרד להגנת הסביבה.

תאריך: 02/09/2015
שעה: 10:00
מקום: תל אביב, המרד 29