סביבה 2050

כנס סביבה 2050 הינו הכנס המוביל בתחום מזה 19 שנים. הכנס מנהל את השיח הסביבתי האקטואלי ומכנס את כלל הגורמים, קובעי המדיניות ובעלי העניין בתחומי הסביבה המשפיעים באופן ישיר על יישום מדיניות סביבתית חדשנית, על כלכלת ישראל ואיכות החיים בה. מדי שנה הכנס מוכיח עצמו כגורם מרכזי ואסטרטגי המעודד ומוביל תהליכים ומסייע בגיבוש מדיניות.

בכנס השנה (11.01.2022) יושם דגש על הנושאים המרכזיים בחזית איכות הסביבה. הכנס יתרכז באופן טבעי בהשלכות משבר האקלים בכלל ומשבר הקורונה בפרט בהיבטים של מדיניות, טכנולוגיה, חדשנות ועסקים.

תאריך: 11/01/2022
שעה: 09:00
מקום: הכנס יתקיים במתכונת משודרת