אחריות יצרן מורחבת - Extended producer responsibility
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

אחריות יצרן מורחבת - Extended producer responsibility: יישום של עקרון המזהם משלם. משמעה שהיצרן אחראי גם על ההשלכות הסביבתיות הנובעות באופן עקיף מפעילות הייצור שלו - לכל אורך חיי המוצר: ההובלה, המכירה, השימוש, הפסולת ועוד. השימוש במושג נפוץ במיוחד בתחום הפסולת ואף מצויין בחוק האריזות ובחוק פסולת אלקטרונית.

הסיפור מאחורי "אחריות יצרן מורחבת": בעשורים האחרונים, נהוג שיצרן נושא בעלות הזיהום שלו כתוצאה ישירה מפעילות הייצור (שפכים, פליטות לאוויר וכו'). אך מה בדבר הזיהום הנגרם כתוצאה מהשלכת המוצר והאריזה לפסולת? - כאן נכנס המושג של אחריות יצרן מורחבת. במקום שכלל הציבור (גם אלה שלא צורכים את המוצר הספציפי) יישא באופן עקיף במימון הטיפול בפסולת באמצעות כספי המיסים (מצב בו לאף גורם אין אינטרס להפחית את כמות הפסולת והפחתת נזקיה) היצרן ישא באחריות (ומימון) הטיפול בפסולת המוצר והאריזה - דבר שיהווה עבורו תמריץ להפחית את הפסולת של המוצר ואריזתו. עלויות הטיפול בפסולת המושתות על היצרן מעלות את הוצאות היצרן וכתוצאה מכך גם את העלות לצרכן - והתוצאה אמורה להיות:

  1. אינטרס של היצרן להפחית את הפסולת מהמוצר שלו ומהאריזה - על מנת להפחית את עלויות הטיפול בפסולת שהוא נאלץ לשלם ולהפחית את ההוצאות שלו. 
  2. צרכן שבוחר לצרוך מוצר ספציפי, משלם (דרך המחיר שהיצרן גובה ממנו) עבור הטיפול בפסולת של אותו מוצר. צרכת הרבה - שילמת הרבה. לא צרכת - לא שילמת.

---------------------

מידע נוסף על פסולת | infospot