העברה (PRTR)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/1/2014

העברה: המושג משמש בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012.

העברה: לשון החוק: סעיף 2: "פינוי כדין של חומר מזהם או של פסולת אל מחוץ לתחום המפעל לשם סילוק או טיפול, לרבות הזרמת שפכים למיתקן טיהור שפכים;"

--------------

קישורים רלוונטיים

------------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: