הפחתה במקור - source reduction
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

הפחתה במקור - source reduction: המונח משמש לתיאור הפחתה במקור של זיהום סביבתי (אוויר/מים/קרקע וכו') - כלומר להפחית את היווצרות המזהם מלכחתחילה, בניגוד להפחתת השחרור/פליטה שלו לסביבה. המונח נפוץ במיוחד בתחום הפסולת ומופיע בכמה חוקים בתחום זה, בין היתר בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (סעיף 2) ובחוק להסדרת הטיפול באריזות (סעיף 2). להלן הגדרה כללית:

"אמצעי הפחתה במקור" - אמצעים שיש לנקוט בשלבי ייצור מוצר, אשר נועדו לצמצם אחד או יותר מאלה:

(1) כמות הפסולת, לרבות באמצעות התאמת החומרים או הרכיבים שמהם נעשה המוצר לשימוש חוזר;

(2) ההשפעות השליליות - הסביבתיות והבריאותיות - של פסולת המוצר, לרבות התאמת החומרים או הרכיבים שמהם הוא עשוי למיחזור או להשבה;

(3) תכולת החומרים המסוכנים שמהם עשוי המוצר;

------------------

קישורים רלוונטיים

  1. קישור למושג "הפחתה במקור" באתר המשרד להגנ"ס 
  2. מידע נוסף על פסולת | infospot