חומר מזהם (PRTR)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

חומר מזהם (PRTR): המושג משמש בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012.

לשון החוק, סעיף 2: " חומר או קבוצה של חומרים, לרבות חומר כימי או ביולוגי, במצב צבירה מוצק, נוזלי או גזי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור שנוכחותם בסביבה גורמת או עלולה לגרום –

(1) לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח;
(2) לשינוי
באקלים, במזג האוויר או במידת הראות;"

---------------------

קישורים רלוונטיים

  1. מידע נוסף על מפל"ס | infospot

-----------------------

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: