טכניקה מיטבית זמינה - Best Available Technology - BAT (זיהום אוויר)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

טכניקה (טכנולוגיה) מיטבית זמינה - Best Available Technology - BAT: המושג משמש במספר תחומים, אך כאן מתייחס לתחום זיהום אוויר. ההגדרה להלן לקוחה מחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, סעיף 2

הטכנולוגיה והאמצעים האחרים המתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבניה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים כאמור שייעודם מניעה או צמצום של זיהום האוויר, המוספים למקור פליטה, והכל ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה:

(1) יישומם מביא למניעה או לצמצום מרבי של פליטת מזהמים לאוויר ממקור הפליטה ולמזעור הפגיעה בסביבה בכללה;

(2) הם בשלב פיתוח הניתן ליישום מבחינה טכנית וכלכלית, במקור הפליטה או בפעילויות המתבצעת בו, או במקורות פליטה או בפעילויות מסוגם באותו מגזר, בהתחשב ביתרונותיהם ובעלויותיהם של הטכנולוגיה והאמצעים כאמור;

(3) הם זמינים באורח סביר אף אם טרם יושמו בישראל בפועל;

---------------------

קישורים רלוונטיים

מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

תגיות: זיהום אוויר , היתר פליטה , חוק אוויר נקי ,