יחידות סביבתיות ואיגוד ערים לאיכות סביבה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

יחידות סביבתיות הן יחידות לטיפול בנושאי איכות סביבה ברמה המוניציפאלית. הן שייכות לרשויות המקומיות בתוכן הן פועלות ומהן עיקר תקציב תפעולן. במקביל, נתמכות היחידות חלקית על ידי המשרד להגנת הסביבה, ומקבלות ממנו הנחייה מקצועית  גובה התמיכה של המשרד להגנ"ס נקבע על פי גודל היחידה, מספר התושבים, שטח גיאוגרפי ועוד.

מערך היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים לאיכות סביבה, שכיום מונה כ- 60 יחידות הפרושות ברחבי הארץ, מכסה כ- 75% מהרשויות המקומיות ובהן למעלה מ- 350 עובדים. המשרד להגנת הסביבה מקדם הקמת יחידות סביבתיות במספר רשויות מקומיות בהן עדיין אין פעילות כזאת.

ישנם 3 סוגי יחידות סביבתיות:

  1. יחידה סביבתית עירונית: מחלקה ברשות המקומית. למשל יחידה סביבתית עירונית נתניה.
  2. יחידה סביבתית אזורית: מחלקה הכפופה לרשות מקומית אחת, אך מטפלת בנושאי איכות סביבה של מספר רשויות מקומיות הנושאות במימון הפעילות שלה. לדוגמא: יחידה סביבתית אזורית השרון הכוללת את הוד השרון, חוף השרון, כוכב יאיר, כפר סבא, דרום השרון, צור יגאל, רעננה וכפר שמריהו.
  3. איגוד ערים לאיכות הסביבה: תאגיד המוקם בצו שר הפנים אותו מנהלת מועצה של נציגי הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד. רשויות אלה גם מממנות את פעילות האיגוד. לדוגמא: איגוד ערים מפרץ חיפה הכולל את חיפה, הקריות, נשר, זבולון, קריית טבעון ורכסים.

תפקיד היחידות הסביבתיות

על מנת להבין את תפקיד היחידות הסביבתיות, יש להבין קודם את מבנה המשרד להגנת הסביבה.

ברמה הארצית, פועל מטה המשרד להגנת הסביבה ואחראי על התוויית מדיניות באמצעות 6 אשכולות מקצועיים (תעשיות, כלכלה וטכנולוגיה, שלטון מקומי וחינוך, תכנון ומדיניות, פיקוח והסברה ואשכול מנהל).

ברמה המחוזית, למשרד להגנת הסביבה יש חלוקה ל- 6 מחוזות גיאוגרפים בצמידות לחלוקת המחוזות של משרד הפנים. המחוזות מיישמים את המדיניות הארצית יחד עם היחידות הסביבתיות – הפועלות ברמת הרשות המקומית.

ליחידות הסביבתיות סמכויות ואחריות במגוון נושאים סביבתיים, אך הן פועלות תחת הדרכה וליווי של המשרד להגנת הסביבה. במרבית המקרים היחידות הסביבתיות מטפלות בהיבטים סביבתיים בעלי השפעה מקומית. בעוד היבטים סביבתיים בעלי השפעה גדולה יותר, או מורכבת יותר מטופלת ברמה המחוזית או על ידי המטה הארצי.

תקציב היחידות הסביבתיות

המשרד להגנ"ס פרסם לאחרונה נתון לפיו התקציב השנתי של 49 יחידות סביבתיות המקבלות ממנו תמיכה (מתוך סה"כ של כ- 60 יחידות בישראל) הוא כ- 200 מיליון ₪, מתוכם 16% הם תמיכה של המשרד להגנת הסביבה והשאר תקציב של הרשויות המקומיות.

-----------

קישורים רלוונטיים:

  1. מסמך רקע: יחידות ואיגודי ערים לאיכות סביבה, המשרד להגנת הסביבה [pdf]
  2. רשימת יחידות סביבתיות (2018) [xls]