מאצרה - Spill Pallet
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

מאצרה: המונח משמש במספר תחומים (חומרים מסוכנים, שפכים, זיהום קרקעות ועוד). להלן הגדרה כללית:

משטח אטום מוקף דפנות שמטרתו להוות מיכל משני לאגור שפך של החומרים המאוחסנים בו ולמנוע פיזורם. מן המונח לאצור - לאסוף, לאגור. לדוגמא, אם יש מיכל בו מאוחסן חומר מסוכן שלא רוצים שידלוף לקרקע, אז מאחסנים את המיכל על גבי מאצרה, כך שגם אם החומר דולף מהמיכל, יש הגנה נוספת לקרקע בדמות המאצרה. 

המונח משמש גם בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א-2000 (סעיף 2): מאצרה: אמצעי קיבול שמוצב בתוכו מכל למניעת דליפות ממנו.

------------------

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: