מספר CAS registry number - CAS
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

מספר CAS registry number  - CAS: מספר זיהוי חד ערכי הניתן לחומרים ומשמש לצורך סימון, זיהוי ויצירת שפה משותפת לעוסקים בחומרים בכלל ובפרט חומרים מסוכנים.

מספר CAS  ניתן על ידי שירות התקצירים בכימיה (Chemical Abstracts Service) של האגודה האמריקאית לכימיה.

מספר CAS יכול להכיל עד 10 ספרות והוא מחולק לשלושה חלקים ע"י מקפים. מרשם ה CAS  מכיל למעלה מ – 100 מיליון (!) חומרים. כ - 15,000 חומרים מוספים למאגר המידע מידי יום.

מאחורי שיטת הסימון של ה -CAS  אין היגיון כימי או לוגי, אלא רק סדר עולה לפי מועד ההצטרפות למרשם ה CAS.

שיטה נוספת, שונה, לסימון וזיהוי חומרים היא: מספרי או"ם

מספר CAS מופיע בין השאר על גיליון הבטיחות (MSDS) של חומרים מסוכנים ובטופס הבקשה להיתר רעלים.

-------

קישורים רלוונטיים


חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: