ציוד חשמלי אלקטרוני, סוללות, מצברים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/2/2014

ציוד חשמלי אלקטרוני, סוללות, מצברים:

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 מגדיר את המושגים הבאים:

  • ציוד חשמלי ואלקטרוני: מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, להולכה או למדידה של זרם או שדה כאמור, ובלבד שהם מיועדים לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר, למעט ציוד המתוכנן ומיועד להתקנה כחלק מציוד אחר שחוק זה לא חל עליו, ושיכול למלא את תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר כאמור; לעניין זה יראו ציוד או מכשיר המנוי בתוספת הראשונה, כציוד חשמלי ואלקטרוני;
  • סוללה או מצבר: מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית, המורכב מתא סוללה ראשי אחד או יותר שאינו ניתן לטעינה, או מתא סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה;
  • סוללה או מצבר ניידים: סוללה או מצבר, סוללת כפתור או מארז סוללות, שהם אטומים וניתנים לנשיאה ביד, ואינם סוללה או מצבר תעשייתיים או סוללה או מצבר לרכב מנועי;
  • סוללה או מצבר תעשייתיים: סוללה או מצבר המיועדים לשימוש תעשייתי או מקצועי;
  • סוללה או מצבר לרכב מנועי: סוללה או מצבר המספקים מתח לרכב מנועי לצורך הצתה, התנעה, תאורה או הנעה;
  • סוללת כפתור: סוללה עגולה וקטנה, שקוטרה גדול מגובהה;

------------------

קישור לנוסח החוק המלא.

מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot