רעש חזק - רעש בלתי סביר - רעש מזיק
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/1/2023

רעש חזק - רעש בלתי סביר - רעש מזיק: בחקיקה משתמשים במספר מונחים לתיאור רעש - לכל מונח, משמעות שונה.

 1. מונחים המשמשים בחקיקה רק להגדרת מפגע רעש סביבתי:
  1. רעש בלתי סביר: מוגדר לפי מפלס הרעש, שעות היום וסוג המבנה בו סובלים מהרעש. ללא תלות במקור הרעש. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990קישור למידע נוסף.
  2. רעש חזק: מוגדר לפי סוג פעילות. בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 מפורטות פעולות או חפצים הגורמים לרעש המוגדר "רעש חזק", אותם אסור לבצע או להפעיל בשעות מסוימות (לרב בשעות הלילה). 
 2. מונחים המשמשים בחקיקה רק להגדרת רעש תעסוקתי:
  1. רעש מזיק: מוגדר גם לפי סוג פעילות וגם בהתאם למפלס הרעש ומשך החשיפה בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד - 1984. קישור למידע נוסף.

---------

קישורים רלוונטיים:

 1. מדריך יישום לעניין מפגע רעש סביבתי
 2. מדריך יישום לעניין רעש מזיק תעסוקתי
 3. מידע נוסף על רעש | infospot