רצפטור ציבורי או סביבתי (קולטן)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

רצפטור - קולטן: אובייקט המושפע מזיהום. השימוש הנפוץ ביותר בתחום איכות הסביבה הוא רצפטור ציבורי - אנשים. אבל רצפטור יכול להיות גם סביבתי/אקולוגי, למשל: חיות, צמחיה או שמורת טבע.

הגדרת רצפטור ציבורי: שימוש או ייעוד, קיימים או מתוכננים המשמשים או מתוכננים לשהיית אוכלוסיה, לרבות מגורים, מסחר קימעונאי, משרדים משרתי קהל, מוסדות ציבוריים לפי הקבוע בחוק התכנון והבניה, תיירות, מקומות בילוי, אולמות שמחה/ גני אירועים, אזורים בהם קיימת שהייה אינטנסיבית של אוכלוסייה בשטחים ציבוריים פתוחים ופארקים למעט שבילי מטיילים ושצ"פים סביב או בתוך אזור תעשייה השייכים לאזור התעשייה, שימושים מעורבים הכוללים אחד מכל אלה וכן מגרשי החניה שלהם וכל שימוש נוסף שיקבע הממונה. מתקני תעשייה אינם נכללים בהגדרת רצפטור ציבורי, לרבות חנויות מפעל, מסעדות פועלים באזורי תעשייה, מרכזי מבקרים במפעלים. בנוסף, לא ייחשבו לרצפטורים ציבוריים מוסדות חירום ותחנות דלק.

ההגדרה לקוחה ממסמך חוזר מנכ"ל: מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים - מהדורה מעודכנת מרץ 2014 

המונח רצפטור מופיע בין השאר במסמכים הבאים:

  1. הנחיות לסקר קרקע ושיקום קרקע מזוהמת בתחנות דלק, 2009
  2. מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים - מהדורה מעודכנת מרץ 2014

 


ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

--------------------

קישור להגדרת environmental receptor באתר ה EPA, משרד הגנ"ס של ארה"ב