שפכים סניטריים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

שפכים סניטריים: שפכים משימושים סניטריים + מטבח: כיור שירותים או מטבח, אסלה, אמבטיה וכו'. ידועים גם כשפכים ביתיים. 
שפכים סניטריים אינם מים אפורים, היות ומים אפורים כוללים שפכים ביתיים שאין בהם הפרשות אדם.
שפכים סניטריים אינם שפכים תעשייתיים.

המושג, שפכים סניטריים, מוגדר גם בחוק "כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011" לשון החוק: "שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב".

-------------------

מידע נוסף על שפכים | infospot

-----------

חברות ומעבדות לטיפול ובדיקה של שפכים תעשייתיים: