מילון מונחים איכות סביבה

אולפקטומטר: מכשיר לדגימת אוויר ריחני או תערובת גזים ריחניים.
תהליך של הנעת ממס מתמיסה בעלת ריכוז מומסים גבוה לתמיסה בעלת ריכוז מומסים נמוך, על ידי הפעלת לחץ נגדי ללחץ האוסמוטי
יישום של עקרון המזהם משלם. משמעה שהיצרן אחראי גם על ההשלכות הסביבתיות הנובעות באופן עקיף מפעילות הייצור שלו - לכל אורך חיי המוצר
השפעות של פעילות האדם על הטבע. כגון: הכחדת מיני בעלי חיים, שינוי מאזן גזי החממה, פגיעה באוזון ועוד.
האסדרה מאגדת יחד את הטיפול בהיבטים הסביבתיים עליהם המשרד להגנ"ס אחראי מול מפעלים - לתהליך רישוי מאוחד יסודי ומקיף שנערך אחת לכמה שנים בשיתוף עם המפעל
תהליך שבו קרינת תרמית ממשטח כדור הארץ נספג על ידי גזי חממה באטמוספרה, והוא מקרין חזרה לכל הכיוונים
מאגר מים תת קרקעי הנוצר כתוצאה מחלחול של מים (בעיקר מי גשמים) דרך סדקים ונקבוביות בשכבות הקרקע העליונות, עד שהם מגיעים לסוג מסלע שהוא אטום למים, שם הם מצטברים.
בוצה היא חומר אורגני מוצק הנוצר כחלק בלתי נפרד מתהליך טיהור השפכים. מקורה במוצקים השוקעים באגני הטיפול הראשוני ומיקרואורגניזמים שפירקו את החומר האורגני שבשפכים. יש גם בוצה מינרלית, שלמשל מצטברת בתחתית מכלי אחסון דלק
מולקולות גז באטמוספירה, אשר קולטות קרינה תרמית מכדור הארץ ומשיבות אותה חזרה לכדור הארץ וגורמות להתחממות.
מדידת רעש לנבדקים ניידים שמפלסי החשיפה שלהם לרעש משתנה במהלך המדידה. המדידה מבוצעת באמצעות מכשיר דוזימטר הכולל מיקרופון המוצמד לגופו של הנבדק
מדיניות האיחוד האירופי בכל הנוגע לסיווג, אחסון ושימוש בחומרים ובכימיקלים מסוכנים. ההוראה עוסקת בדרכי מניעה, היערכות ותגובה לאירועי חומרים מסוכנים
העברה: פינוי כדין של חומר מזהם או של פסולת אל מחוץ לתחום המפעל לשם סילוק או טיפול, לרבות הזרמת שפכים למיתקן טיהור שפכים.
הפחתה במקור של זיהום סביבתי (אוויר/מים/קרקע וכו') - כלומר להפחית את היווצרות המזהם מלכחתחילה, בניגוד להפחתת השחרור/פליטה שלו לסביבה.
הפקת אנרגיה מפסולת או תהליך עיבוד של פסולת לחומר המשמש להפקת אנרגיה.
הקרן היא מופעלת וממומנת על ידי רשות מקרקעי ישראל במטרה לסייע במימון פעולות לשמירה, פיתוח הסביבתי וטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים
חומר, לרבות חומר כימי או ביולוגי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור, שנוכחותם באוויר גורמת או עלולה לגרום (א) לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח; (ב) לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות;
חומר או קבוצה של חומרים, לרבות חומר כימי או ביולוגי, במצב צבירה מוצק, נוזלי או גזי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור שנוכחותם בסביבה גורמת או עלולה לגרום – (1) לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח. (2) לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות.
הגדרה: רעל או כימיקל מזיק [עפ"י חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993]
חומרים אורגניים נדיפים הם קבוצה גדולה ומגוונת של חומרים אורגניים (חומרים המכילים אטומי פחמן [C]), הנמצאים במצב צבירה גזי בטמפרטורת הסביבה ולכן מתנדפים לאוויר
טון הדוני: רמת הנעימות של הריח שמשתנה מנעים (4+), לבלתי נעים (4-). מושג זה שונה מעוצמה, המתארת את חוזק הריח.
...טוען נתונים...