איזו חברה פרטית תבדוק את רישיון העסק והיתר הרעלים בשם המשרד להגנ"ס?
שתי חברות שזכו במכרז של המשרד להגנת הסביבה, יחלו לערוך ביקורות תקופתיות מטעמו אצל מבקשי ומחדשי היתר רעלים ו/או רישיון עסק. החברות יבחנו את עמידת העסקים בתנאי החוק בתחומי חומרים מסוכנים, פסולת, זיהום אוויר, היערכות לחירום ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 26/4/2015

חברת מומנתקן וחברת שלהבת הן שתי החברות שיחלו בקרוב לערוך ביקורות תקופתיות בבתי עסק מטעם המשרד להגנת הסביבה, זאת לאחר שזכו (כל אחת בנפרד) במכרז שפורסם לפני כעשרה חודשים. הביקורות יבוצעו לצורך בחינת בקשה לקבלה או חידוש של היתר רעלים ו/או רישיון עסק, וכן לצורך בחינת עמידת עסקים בתנאי היתר רעלים או רישיון עסק קיימים. המשרד להגנ"ס יישאר הגורם המאשר את מתן הרישיון, אך לדבריו, עזרת החברות חיצוניות תאפשר מענה מהיר ויעיל יותר.

על פי המכרז המקורי, מספר העסקים שתיערך אצלם ביקורת של היתר רעלים מוערך בכ - 1100 בשנה. העסקים שיבוקרו לצורך רישיון עסק מוערכים ב - 500 בשנה. חברת מומנתקן תהיה אחראית על ביצוע הביקורות באזור הצפון, כולל העיר חיפה, וכן באזור המרכז ותל אביב. חברת שלהבת תהיה אמונה על איזור ירושלים והדרום.

בשל חשש לניגוד עניינים או מכל סיבה אחרת בעל עסק רשאי לדרוש מהמחוז שהביקורת תיערך על ידי אחד מנציגי המשרד להגנת הסביבה.

ביקורת על תנאים סביבתיים לרישיון עסק באמצעות חברה חיצונית

במסמכי המכרז המקורי, צוין כי הביקורות הנוגעות לרישיון עסק יוגבלו לעסקים הממוקמים באזורים ללא יחידה סביבתית או איגוד ערים שהוסמכו על ידי המשרד להגנת הסביבה כנותני אישור, ושהשפעותיהם הסביבתיות מקומיות בלבד, וקיימות עבורם מפרט דרישות אחיד בחוק. מדובר בביקורות חדשות, כחלק מהרפורמה ברישוי עסקים, בה מתבצע תעדוף והתמקדות של עבודת המשרד להגנת הסביבה, כך שהוא מותיר בידיו את הטיפול בעסקים בעלי השפעה סביבתית משמעותית וכותב מפרטים אחידים עבור עסקים בעלי השפעה סביבתית נמוכה שיטופלו באמצעות יחידות סביבתיות – והיכן שאין יחידה סביבתית – באמצעות אותם חברות חיצוניות.

ביקורת על היתר רעלים באמצעות חברה חיצונית

הביקורות הנוגעות להיתר רעלים קיימות גם היום, והזוכים במכרז בעצם מחליפים חברות חיצוניות אחרות שביצעו את ביקורות אלה עד כה, כאשר שלהבת הייתה הזוכה גם במכרז הקודם וגם בנוכחי. הביקורות יתבצעו בארבעה סקטורים בלבד: מכבסות, בריכות שחיה, משנעי חומ"ס ופסולת חומ"ס ומעבדות

איזו חברה פרטית תבדוק את היתרי הפליטה והרישוי הסביבתי המשולב

לפני כחצי שנה דיווחנו על פרסום מכרז של המשרד להגנת הסביבה לגיוס גוף ייעוץ בנושא אסדרה סביבתית משולבת (IPPC) שיבדוק בקשות של מפעלים, יפקח אחר יישום הדרישות לאחר קבלת ההיתר ויעזור לנסח מסמכי מדיניות והנחיות, זאת במקביל להמשך מאמצי המשרד בקידום חקיקה מסודרת בנושא. שמות הזוכים במכרז זה טרם פורסמו.

למידע נוסף: מה ייבדק בביקורת היתר רעלים וביקורת רישיון עסק? מה עם זכויות בעל העסק במהלך הביקורת?

---------

קישורים רלוונטיים:

  1. המשרד להגנ"ס במכרז חדש: בחירת ספקים לעריכת ביקורות בבתי עסק, 26.6.2014
  2. איזו חברה פרטית תפקח אחר בקשות הרישוי הסביבתי של המפעלים עבור המשרד להגנ"ס?, 20.10.14
  3. היתר רעלים – עמוד ראשיinfospot
  4. רשיון עסק – עמוד ראשיinfospot
תגיות: חברת מומנתקן , חברת שלהבת , ביקורת איכות הסביבה , תנאים סביבתיים לרישיון עסק , היתר רעלים ,