אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת למתקן אקוכם
כחלק מהרפורמה בפסולת מסוכנת, המשרד להגנת הסביבה נתן אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת למתקן אקוכם. זאת בהמשך לשני מתקנים שכבר קיבלו אישור כזה בחודשים האחרונים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/9/2015

"אקכום איכות סביבה" מצטרפת ל- "נשר" ו"אקואויל" שקיבלו לפני מספר חודשים אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת מהמשרד להגנת הסביבה. חברת "עלה שירותי אקולוגיה" צפויה לקבל גם היא אישור בקרוב.

המשרד להגנת הסביבה החליט לאחרונה להעניק אישורי מנהל רוחביים לטיפול בפסולת מסוכנת לגופים נוספים מלבד לחברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב, לה אישור מנהל רוחבי המעוגן בחקיקה. ההחלטה התקבלה כחלק מרפורמה רחבה יותר שמבצע המשרד במדיניות פסולת מסוכנת, ומטרתה לעודד יישום של טיפולים סביבתיים יותר לפסולת מסוכנת, כגון מיחזור, העדיפים על השריפה או ההטמנה המבוצעות ברמת חובב במסגרת החברה לשירותי איכות הסביבה ואקוסול.

האישור הרוחבי שניתן לחברת "אקכום" מאפשר לשלוח אליה פסולת אריזות שהכילו חומרים מסוכנים ללא צורך באישור המשרד להגנ"ס עבור כל משלוח פסולת מסוכנת. האישור ייכנס לתוקף החל מה 30.09.2015.

עם זאת, האישור הרוחבי תלוי בעמידה בתנאים שונים, הן של החברות המטפלות והן של יצרני הפסולת. כך למשל, הפסולת המסוכנת רשאית להישלח לחברות רק באמצעות מובילים בעלי היתר רעלים והיתרים בהתאם לחוק, יצרני הפסולת מחוייבים לשמור את החשבוניות למשך 5 שנים, וכן להגיש דו"ח רבעוני ועוד.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. אישור המנהל הרוחבי החדש של "אקכום" [pdf]
  2. נשר מקבלת אישור מנהל רוחבי, 18.6.2015
  3. מתקן ראשון עם אישור מנהל רוחבי, 10.05.2015
  4. רשימת מתקנים עם אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת | infospot
  5. פסולת מסוכנת - עמוד ראשי infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת:

תגיות: אקכום , עלה שירותי אקולוגיה , אישור מנהל רוחבי , טיפול בפסולת מסוכנת ,