אישור מנהל רוחבי לטיפול בבוצות תעשייתיות
אלקון היא הראשונה בישראל לקבל אישור מנהל רוחבי לטיפול בבוצות תעשייתיות שהם חומ"ס. עם קבלת האישור ניתן לשלוח לאלקון את הבוצות המכילות חומרים מסוכנים ללא צורך באישור המשרד להגנת הסביבה עבור כל משלוח בנפרד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 31/8/2016

מפעל הטיפול בשפכים תעשייתיים, אלקון, שהועתק לאחרונה לנאות חובב, הוא הגוף הראשון בישראל לקבל אישור מנהל רוחבי לטיפול בבוצות שהן פסולת מסוכנת (שלא במסגרת החברה לשרותי איכות סביבה וביוסויל).

תזכורת | מה זה אישור מנהל רוחבי לפסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה מעניק בשנה האחרונה אישורי מנהל רוחביים לטיפול בפסולת מסוכנת לגופים נוספים מלבד לחברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב, לה אישור מנהל רוחבי המעוגן בחקיקה. ההחלטה התקבלה כחלק מרפורמה רחבה יותר שמבצע המשרד במדיניות פסולת מסוכנת, ומטרתה לעודד יישום של טיפולים סביבתיים יותר לפסולת מסוכנת, כגון מיחזור, העדיפים על השריפה או ההטמנה המבוצעות ברמת חובב במסגרת החברה לשירותי איכות הסביבה ואקוסול. בין הגופים שקיבלו אישור מנהל רוחבי נמצאים "עלה שירותי אקולוגיה", "אקוכם", "אלקון", מ.י.ש ועוד. כעת אנו מדווחים כי מפעל אלקון קיבל אישור מנהל רוחבי נוסף.

אישור מנהל רוחבי של אלקון

האישור הרוחבי שניתן מאפשר ליצרני פסולת מסוכנת, לשלוח לאלקון פסולת המכילה חומרים מסוכנים ללא צורך באישור המשרד להגנת הסביבה עבור כל משלוח. זרם הפסולת וסוג הטיפול המאושרים באישור המנהל הרוחבי החדש של אלקון הינם:

 • זרם הפסולת: בוצות קדם מטיפול פיסיקוכימי, בוצות ביולוגיות ממתקני טיפול בשפכים תעשייתיים.
 • סוג ‏הטיפול‏: פיסיקוכימי.

כאמור, האישור הרוחבי החדש מצטרף לאישור מנהל רוחבי קיים שאלקון כבר קיבלה לפני מספר חודשים העוסק ב:

 • זרם הפסולת: שפכים ‏תעשייתיים ‏מהתעשיות ‏פרמצבטיקה, ‏כימיה ‏,מתכת ‏ואלקטרוניקה,‏ דטרגנטים‏ וכימיה‏ עדינה.
 • סוג ‏הטיפול‏: פיסיקוכימי.

בנוסף, קיימים תנאים התקפים לכל מפעל המקבל אישור מנהל רוחבי. למשל, שיצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת ואת הסכמת החברה לטפל בה, שמובילי הפסולת יהיו בעלי היתר רעלים ועוד, כפי שמפורט במסמך אישור המנהל.

------

קישורים רלוונטיים:

 1. אישור מנהל רוחבי של מפעל אלקון [pdf]
 2. רשימת מתקנים עם אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת | infospot
 3. אישור מנהל רוחבי למפעל אלקון החדש, 01.05.2016
 4. אישור מנהל רוחבי לעלה שירותי אקולוגיה, 18.10.2015
 5. אישור מנהל רוחבי למתקן אקוכם, 6.09.2015
 6. אישור מנהל רוחבי למ.י.ש, 28.01.2016
 7. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
 8. פסולת מסוכנת | infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת:

תגיות: בוצות , שפכים , פסולת מסוכנת , חומרים מסוכנים , היתר רעלים , אישור מנהל רוחבי , אלקון ,