אתר פסולת בחיפה בוער כבר שבוע - מאות אתרים דומים בעלי פוטנציאל התלקחות
השריפה באתר הפסולת בחיפה נמשכת וגורמת לזיהום אוויר באזור. מדוע שריפות באתרי פסולת מוזנחים הן מחזה לא נדיר ואיך ניתן למנוע אותן?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/6/2014

ביום חמישי ה- 12/6/2014 דווח על שריפה מאתר פסולת לא פעיל באזור חיפה. עד כה האש לא כובתה. התושבים באזור נשר ושכונות בחיפה מתלוננים על זיהום אוויר וקשיי נשימה.

האתר ממוקם בסמוך למפעל טיהור השפכים של חיפה ואינו פעיל. נראה כי רישיון ההפעלה של האתר פג לפני זמן מה והפסולת לא מטופלת. האתר יועד במקור לאיסוף גזם, אך נערמו בו סוגי פסולת נוספים.

לשריפה השפעה על הסביבה ובריאות הציבור כיוון ששריפת הפסולת גורמת לפליטת מזהמים לאוויר ובנוסף המים המשמשים לכיבוי השריפה הופכים לתשטיפים (נוזלים הבאים במגע עם פסולת) ועלולים לגרום לזיהום קרקע, מי תהום ומקורות מים סמוכים.


מפת האזור - אתר סילוק הפסולת מסומן בצהוב - לחץ למפה מוגדלת


מדוע יש שריפות רבות באתרי סילוק פסולת?

שני תהליכים אופייניים לאתרי פסולת בהם מוטמנת פסולת אורגנית יוצרים תנאים אידיאליים לשריפות ממושכות. ראשית, ישנו תהליך פירוק אנאירובי, ללא נוכחות חמצן, היוצר גז מתאן [CH4]. מתאן הינו גז נפיץ ודליק המהווה "גז חממה" הגורם לשינוי האקלים. זו הסיבה שבאתרי פסולת תקניים (גם כאלו שאינם פעילים), נהוג לשאוב את המתאן ולשרוף אותו בצורה מבוקרת או להשתמש בו כמקור אנרגיה (ביוגז). אולם באתרים לא תקניים או לא מפוקחים, המתאן מצטבר בערמות הפסולת ועשוי להתלקח או להשתחרר לאטמוספירה ולפגוע בסביבה.

התהליך השני האופייני לפסולת אורגנית, דוגמת גזם, הוא תהליך פירוק אירובי, בנוכחות חמצן. אחד משלבי תהליך זה הוא עליה בטמפרטורה ("נקודה חמה"), מצב שיכול להימשך שבועות ואף שנים.

כאשר שני תהליכים אלו נפגשים, כלומר אותה "נקודה חמה" נפגשת עם כיס של גז מתאן, עלולה להתרחש התלקחות. סוג שריפה זה מכונה "בעירה פנימית", וקשה להבחין בו באתר פסולת כיוון שהוא מתרחש במעמקי הפסולת. כאשר ניגשים לכבות שריפה כזו, קודם יש להשתמש בכלים כבדים לשיטוח גבעות הפסולת ורק אז לכבות עם מים, וחוזר חלילה. מהסיבות המתוארות לעיל, שריפות מסוג זה נמשכות זמן רב, דבר המביא לפגיעה בבריאות הציבור בגלל המזהמים הנפלטים לאוויר ופגיעה בסביבה, גם עקב שחרור המתאן לאטמוספרה והשפעתו על שינוי האקלים וגם בשל מי הכיבוי שהופכים לתשטיף הדורש טיפול.

סיכום

המשרד להגנת הסביבה סגר בשנים האחרונות מאות אתרי פסולת לא מוסדרים, אך רק בודדים עברו שיקום, היות ומדובר בתהליך ממושך ויקר. כיום ישנם בישראל עשרות ואולי אף מאות אתרים דומים בעלי פוטנציאל גבוה להתלקחות המהווים סכנה לבריאות הציבור ולסביבה.

-------

קישורים רלוונטיים:

  1. אתרי סילוק פסולת שאינם מוסדרים - אתר משרד הגנת הסביבה
  2. אתרי הטמנה - אתר המשרד להגנת הסביבה
  3. מפת מיקום השריפה - קישור אקטיבי לאתר Govmap
  4. מסמך רקע בנושא "בעירות באתרי פסולת" - המשרד להגנת הסביבה