באיחור ניכר: המשרד להגנ"ס מפרסם סיכום לשנת 2013 לחוק האריזות
כמה פסולת אריזות יש בישראל? כמה פסולת אריזות נאספה ומוחזרה? האם היבואנים והיצרנים עמדו ביעדי המיחזור?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/7/2015

באיחור ניכר, המשרד להגנת הסביבה פרסם בימים האחרונים דו"ח לסיכום שנת 2013 ליישום חוק פסולת האריזות. לפי הדו"ח, משקל האריזות בישראל מוערך ב-800 אלף טון, כאשר 800 היבואנים והיצרנים שהתקשרו עם תמיר עד סוף 2013 דיווחו על מוצרים ארוזים ואריזות ששווקו בישראל בהיקף של 331 אלף טון, כ- 40% בלבד מסך פסולת האריזות בישראל. נכון למאי 2015, כ-900 יצרנים ויבואנים כבר התקשרו עם התאגיד, בנוסף לכ-190 רשויות מקומיות. 


*לחץ על הגרפים להגדלה

יעדי המיחזור של פסולת אריזות

כמות האריזות שדווחה כמוחזרה בשנת 2013 עומדת על כ-208 אלף טון, כ-26% בלבד מסך האריזות הכללי בישראל. עם זאת, בדו"ח מצויין כי שיעור המיחזור בפועל גבוה יותר, שכן ישנם בתי עסק שמבצעים מיחזור ישירות מול מתקן טיפול בפסולת אריזות, מבלי להתקשר עם תמיר, וקיימות גם רשויות מקומיות שלא התקשרו עם תמיר אך מבצעות מיחזור אריזות בכל זאת.

תאגיד תמיר עמד ביעדי המיחזור שהוא מחוייב להם על פי חוק, כולל ביעדי המיחזור לפי סוג החומר (מלבד זכוכית – בה נעסוק בכתבה נפרדת). להלן המספרים: 

יש לציין שכמות של כ-4,000 טון פסולת אריזות לא הוכרה כמיחזור מוכר משום שחלקה טופלה באתרים לא מורשים. סיבה נוספת לכך היא שהמנהל רשאי להכיר במשקל פסולת אריזות שיוצאה כפסולת שבוצע לגביה מיחזור, רק עד לשיעור של 20% מיעדי המיחזור; בשנת 2013 דווח על ייצוא של אריזות מתכת בכמות הגדולה מכך, לכן הכמות העודפת לא הוכרה כמיחזור מוכר.

אכיפת חובות חוק פסולת אריזות

האכיפה שבוצעה בתחום האריזות במהלך 2013, כללה, בין היתר, הטלת 12 עיצומים כספיים בגובה 124,120 ש"ח כל אחד (לבסוף בוטלו שבעה מהם) כנגד יצרנים ויבואנים של אריזות או מוצרים ארוזים, שטרם התקשרו עם תמיר כמחויב בחוק האריזות. בעקבותיהם ובעקבות פעולות אכיפה אחרות, מרבית היצרנים ויבואנים שכנגדם ננקטה האכיפה, מיהרו להתקשר עם תמיר.

רק לאחרונה פרסמנו כי המשרד להגנת הסביבה הטיל קנסות בגובה 1,625,000 ש"ח על עסקים ורשויות שהפרו את חוק האריזות. הרשויות המקומיות תל מונד והוד השרון קיבלו קנס של 527,000 ש"ח כל אחת, וחמישה חברות פרטיות קיבלו קנס של כ-125,000 כל אחת. הסיבה לקנסות היא אי התקשרות עם תאגיד תמיר. 

---

קישורים רלוונטיים:

  1. דו"ח סיכום על יישום חוק האריזות בשנת 2013 [pdf]
  2. פסולת אריזות: האם יבואנים ויצרנים שהתקשרו עם תמיר הם "פראיירים?", 28.6.2015
  3. קנסות בגין הפרת חוק האריזות: מיליון ש"ח לרמה"ש ותל מונד ו- 625,000 ש"ח לעסקים מפרים, 4.6.2015
  4. שחקן נוסף מגיש בקשה להיכנס לשוק האריזות, 2.4.2015
  5. חוק האריזות | infospot

------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

תגיות: מיחזור פסולת אריזות , תאגיד תמיר , חוק האריזות ,