בדיקת מעבדה לא תקינה מזכה מאישום בגין הזרמת שפכים תעשייתיים
בדיקת מעבדה לא תקינה הביאה לזיכוי נאשמים בהזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/1/2016

בפסק דין שניתן לאחרונה, העוסק בהזרמת שפכים תעשייתיים, זוכו הנאשמים בגין שורה של בעיות בתהליך לקיחת ובדיקת דגימת השפכים בה נמצאו הממצאים המעידים על ריכוז מזהמים מעל התקן המותר בחוק.

מדובר על כתב אישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה כנגד מוסך בגין הזרמת מזהמים בניגוד לחוק המים. המוסך ממוקם בין רמלה ולוד ומתבצעים בו תיקון, פירוק והרכבה של טרקטורים וציוד הנדסי וכן קניה ומכירה של חלקי חילוף.

האישומים

על פי כתב האישום, במהלך ביקורת שערכו עובדי המשרד להגנת הסביבה במוסך נתגלו:

 1. חריגת מזהמים בשפכים: מדגימת שפכים שנלקחה משוחת הביוב במהלך הביקורת, התברר כי שפכי המוסך מכילים מתכות ומזהמים שונים החורגים מהמותר על פי תקנות המים כמפורט בטבלה:


מקור: צילום מסך מפסק הדין

 1. משטח תפעול ללא סדרים למניעת זיהום קרקע: פעילות הפירוק וההרכבה של חלקי הטרקטורים מבוצעת על משטח המכוסה באספלט גרוס שאינו אטום לחלחול, וללא סידורי ניקוז של תשטיפים למניעת זיהום הקרקע
 2. מפריד שומנים לא מאושר: במשטח התפעול של המוסך עוברת תעלת ניקוז אליה זורמים תשטיפי המוסך, ואשר מובילה לבור בטון, המשמש כמפריד שומנים שאינו מאושר.

פסק הדין - זיכוי מאשמה בגלל בדיקת מעבדה

האישום בחריגה בריכוזי המזהמים בשפכי המוסך זוכה מחמת הספק מכמה סיבות, בינהם:

 1. סתימה בצינור יכלה ליצור עלייה בריכוזי המזהמים: על פי פסק הדין, הייתה סתימה באחד הצינורות המתחברים לשוחה ממנה נלקחה דגימת הביקורת. כאשר אין זרימה תקינה ריכוז המזהמים בשוחה עולה ואינו מייצג. מתוך פסק הדין: "אין מקום לקחת דגימה משוחה שנזלו לתוכה מרבצי סתימה שהיתה בצינור הסמוך לשוחה.... די בכך על מנת לזכות את הנאשמים מעבירת הזיהום לפי חוק המים ותקנות המים."
 2. הסמכת המעבדות שערכו את בדיקות המזהמים: בדגימה שנלקחה נערכה בדיקת מתכות במעבדת בקטוכם ובדיקת שמנים במעבדת אמינולב. שתי המעבדות רשאיות לבצע את הבדיקות הללו רק מכוח הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות. על פי פסק הדין לא הוכח שלבקטוכם ולאמינולב הייתה תעודת הסמכה כדין ובתוקף למועד ביצוע הבדיקות שבוצעו.
 3. אי הקפדה על שרשרת מוצג: במעבדת בקטוכם בה נקלטה הדגימה לא הייתה הקפדה מלאה על חלק מהנהלים. גם בתהליך העברת הדגימה למעבדת אמינולאב נמצאה אי הקפדה. פסק הדין קובע כי יש בכך כדי להעיב על אמינות הבדיקות בשתי המעבדות.
 4. השמדת הדגימה בסיום הבדיקות: לאחר שנערכה הבדיקה האחרונה, במעבדת אמינולאב, ונתקבלו התוצאות, הדוגמא הושמדה. לכן, אין דרך לבדוק שוב את הדוגמא בכדי לעמוד על נכונות תוצאות הבדיקה שנערכה.

לגבי הממצאים הנוספים שהתייחסו לתפעול המוסך באופן שאינו מונע זיהום קרקע, פסק הדין קבע שלא הוכח שבוצעו עבירות:

 1. בדיקה ויזואלית בלבד קבעה שמדובר באספלט: בכתב האישום נטען שמשטח העבודה במוסך מכוסה באספלט גרוס שאינו אטום לחלחול. על פי פסק הדין, לא בוצעה חפירה לבדוק את נכונות טענה זו.
 2. שימוש במפריד שומנים לא מאושר לא מהווה עבירה על חוק המים: בכתב האישום נטען כי במוסך זורמים תשטיפים לבור בטון המשמש כמפריד שומנים שאינו מאושר. פסק הדין ציין כי לא הובהר מדוע שימוש במפריד שומנים שכזה מהווה עבירה על חוק המים.

סיכום

לאחרונה סיקרנו שורת מקרים של אכיפה סביבתית בתחום השפכים, כגון כתב אישום למפעל בגין הזרמת שפכים תעשייתיים, צו סגירה מנהלי למפעל בגין הזרמת שפכים, קנס והרשעת בכירים בשל זיהום נחל ועוד. על פי מגמה זו נראה שהמשרד להגנת הסביבה משקיע באופן מיוחד במלחמה בעבירות בתחום השפכים. עם זאת, על פי המקרה הנ"ל בית המשפט לא ממהר להרשיע ללא הוכחות מספקות. כפי שדיווחנו לאחרונה, גם במקרה של הרשעה לפעמים משתלם לערער.

------

קישורים רלוונטיים:

 1. פסק הדין, בית משפט השלום ברמלה [pdf]
 2. אכיפה סביבתית: כתב אישום למפעל בגין הזרמת שפכים תעשייתיים, 01.12.2015
 3. משתלם לערער על הרשעה סביבתית?, 24.11.2015
 4. צו סגירה מנהלי למפעל בגין הזרמת שפכים תעשייתיים, 24.11.2015
 5. עודכן טופס הבקשה להזרמת שפכים לנחל, 30.06.2015
 6. שפכים תעשייתיים | infospot

מעבדות לבדיקות איכות סביבה:

חברה איש קשר טלפון מייל
המדבקה הכימית דניאלה קורי 072-3281212 ctlab@infospot.co.il
בקטוכם רון שפרירי 054-9360426 Bacto@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

תגיות: שפכים תעשייתים , משפט סביבתי , כתב אישום , פסק דין ,