בקרוב: תחנות מעבר לפסולת יוכלו לקלוט אסבסט
המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה לתיקון נקודתי לתקנות רישוי עסקים בנושא תחנות מעבר לפסולת, שנועד לאפשר קליטת פסולת אסבסט צמנט בתחנות מעבר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 14/3/2016

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה לתיקון נקודתי לתקנות רישוי עסקים בנושא תחנות מעבר לפסולת, שנועד לאפשר קליטת פסולת אסבסט צמנט בתחנות מעבר.

התקנות הקיימות אוסרות על הכנסת פסולת המכילה חומרים מסוכנים, ובכלל זה פסולת אסבסט, לתחנות מעבר לפסולת מעורבת ולפסולת בניין.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, תיקון התקנות נועד לתת פתרון זמין ונגיש לפינוי פסולת אסבסט צמנט בהיקפים קטנים. תחנת המעבר תאחסן את פסולת האסבסט צמנט עד להעברתה להטמנה, וזאת בכפוף לקבלת רישיון מפעיל תחנת המעבר מתוקף סעיף 22 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - 2011.

מדוע מעדכנים את התקנות?

על פי הטיוטה לתקנות רישוי עסקים, בישראל יש כיום 7 אתרי פסולת שקיבלו רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט–צמנט ואתר אחד לפסולת אסבסט פריך. באתרים אלה מתבצעת הטמנת אסבסט לפי הוראות החוק. יחד עם זאת, מרחקי השינוע ברחבי הארץ מגבילים את זמינות הפינוי של פסולת אסבסט. הדברים אמורים בעיקר בעבודות בהיקף מצומצם שאינן טעונות היתר עבודת אסבסט לפי החוק. בנסיבות אלה גובר החשש לפינוי לא מוסדר של פסולת אסבסט ולהשלכת פסולת אסבסט בשטחים הפתוחים.

ניתן להעביר הערות עד לתאריך 28.03.2016 בדוא"ל  asbest@sviva.gov.il

------

מסמכים רלוונטיים

  • טיוטת תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) (תיקון אסבסט) התשע"ו 2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
  • מכתב הסבר לטיוטת תקנות רישוי עסקים, המשרד להגנ"ס [pdf]
  • טיוטת רישיון מפעיל תחנת מעבר לאחסון אסבסט צמנט, המשרד להגנ"ס [pdf]

--------

קישורים רלוונטיים

  1. תנאים סביבתיים לרישיון עסק: דו"ח שנתי, 28.07.2015
  2. הצעת חוק סביבתית מוזרה: אסור למכור לוחות בנייה גליים בצבע אפור, 24.11.2015
  3. חובת דיווח על רווחים בשוק הפסולת, 07.03.2016
  4. פסולת - ראשי | infospot