דרישות חדשות לדיווח של אתרי פסולת
המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך חדש הדורש העברת דיווח פסולת חודשי בממשק דיגיטלי. אי עמידה בדרישה תחשב כהפרה של תנאי רישיון העסק. איזה נתונים ידווחו? מתי העדכון נכנס לתוקף? הפרטים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 16/8/2016

המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך הנחיות חדש המעדכן את מתכונת הדיווח החודשי הנדרש מאתרי פסולת בהתאם לתנאי רישיון העסק.

מתכונת הדיווח לאתרי פסולת

לפי התנאים ברישיון עסק, אתרי פסולת נדרשים להעביר למשרד להגנת הסביבה דיווח פסולת חודשי. על פי העדכון החדש, דיווח הפסולת החודשי יועבר בממשק אוטומטי (דיגיטלי) מנתוני השקילה של המשאיות הנכנסות והיוצאות מהאתר.

הנתונים שיועברו בדיווח:

 • זיהוי אתר
 • זיהוי משאית וקבלן
 • תאריך ושעת שקילה
 • משקל משאית בכניסה וביציאה
 • סוג פסולת
 • מקור + יעד פסולת

תוקף העדכון

מתכונת הדיווח המעודכנת תהא תקפה החל מדיווחי ינואר 2017, אשר העסק נדרש לדווח עד לתאריך 15.02.2017

עסקים אשר לא ידווחו במתכונת זו יחשבו כמפירים את תנאי רישיון העסק.

איך עושים את זה?

במשרד להגנ"ס מסבירים שעל מנת להגדיר ממשק לדיווחי הפסולת החודשיים, יש להורות לחברת התוכנה של בית העסק לפנות לאגף מערכות מידע במשרד להגנת הסביבה.

------------

קישורים רלוונטיים

 1. הודעה בדבר שינוי מתכונת הדיווח החודשיהמשרד להגנ"ס  [pdf]
 2. 420,000 ₪ קנס לתחנת מעבר לפסולת, 10.08.2016
 3.  2 אתרי הטמנה גדולים מוזמנים לשימוע לפני חקירה פלילית, 27.07.2016
 4. מנגנון החזר כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות יוצא לדרך, 04.07.2016
 5. חובת דיווח על רווחים בשוק הפסולת, 07.03.206
 6. פסולת | infospot

תגיות: פסולת , דיווח סביבתי , ממשק אוטומטי , רישיון עסק ,