הביצועים הסביבתיים של כיל | 2014
איך אוספים מידע של חברה גלובלית בעלת יותר מ 50 אתרי ייצור ב- 16 מדינות שונות? איזה השפעה סביבתית יש לחברה בהיקף כזה? חברת כיל פרסמה דו"ח אחריות תאגידית ממנו ניתן ללמוד על ביצועיה הסביבתיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/1/2016

חברת כימיקלים לישראל בע"מ (כיל), פרסמה לאחרונה דו"ח אחריות תאגידית, אשר מסכם בין השאר את הביצועים והיעדים הסביבתיים של החברה לשנת הפעילות 2014.

חשוב לזכור כי דו"חות אחריות תאגידית מפורסמים באופן וולונטרי ולכן עצם הפרסום נזקף לזכות החברה. בישראל מפורסמים מדי שנה כ – 20 דו"חות אחריות תאגידית. מרבית הדו"חות נערכים על פי מתכונת הדיווח הבינלאומית המקובלת GRI – Global Reporting Initiative. כך גם הדו"ח של כיל, שנערך במתכונת המתקדמת GRI-G4.

לאחרונה פרסמנו כי אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה החל משנת 2017 וגם על תחילתה של מגמה בישראל להתייחס לדו"חות אחריות תאגידית בשוק ההון.

כיל (כימיקלים לישראל), היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים המספקת צרכים בעיקר בשווקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים. כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והספקית המובילה של חומצה זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים, פוספטים מיוחדים ומעכבי בעירה. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה ואספקה גלובלית. החברה מעסיקה כיום כ- 14,000 עובדים ברחבי העולם, מהם כ- 5,000 בישראל, רובם בנגב.

דו"ח האחריות התאגידית הראשון של חברת כיל פורסם עבור שנת הפעילות 2009 ומאז כיל מפרסמת מידי שנה דו"ח אחריות תאגידית בעברית ובאנגלית.

לפניכם הניתוח של infospot לביצועים הסביבתיים התפעוליים של כי"ל, כפי שהם עולים מהדו"ח. כרגיל, אנו מסקרים רק את הביצועים הסביבתיים התפעוליים (צריכת מים, צריכה אנרגיה, טיפול בפסולת ופליטות לאוויר).

צריכת אנרגיה והתייעלות אנרגטית

כיל מדווחת על צריכת האנרגיה לשנת הפעילות 2014 ולשנים קודמות, החל משנת 2008, ואף מרחיבה ומפרטת את צריכת האנרגיה על פי צריכה ישירה (אנרגיה המופקת באמצעות שריפת דלקים באתרים בבעלות החברה), צריכה עקיפה (אנרגיה הנרכשת מספקים חיצוניים, בדרך כלל חשמל או קיטור), שימוש בסוגי דלקים וכן צריכת אנרגיה סגולית לייצור אשלג ופוספט.

על פי ניתוח של נתונים אלו, בשלוש השנים האחרונות ישנה מגמת עלייה קלה בצריכת האנרגיה הסגולית לייצור אשלג (גידול של כ – 4% לשנה) ומנגד ירידה בצריכת האנרגיה הסגולית לייצור פוספט (צמצום של כ – 9% לשנה).

צריכת אנרגיה סגולית בכיל [GJ / טון מיוצר]

*מקור: דו"ח אחריות תאגידית כיל 

פליטת גזי חממה ושינוי אקלים

כיל מדווחת על שיפור של כ - 8% בפליטת גזי החממה האבסולוטית בשנת 2014 ביחס לשנת 2013, אך לא מציינת מה הפליטה הסגולית (פליטה מנורמלת לטון מוצר) שבלעדיה לא ניתן לדעת האם הצמצום נובע מהתייעלות או שחלקו מיוחס למשל לצמצום בכמויות הייצור, במידה והיו כאלה. כיל מציינת בדו"ח כי היא מדווחת בהרחבה על פליטות גזי החממה שלה במנגנון הבינלאומי הוולונטרי Carbon Disclosure Project.

כיל מצהירה כי הצמצום הושג בעיקר בזכות הגידול בצריכת חשמל המופק מגז טבעי ולא מדלקים אחרים (בעיקר פחם של חח"י).

בדו"ח של כיל, יש התייחסות ליעדי הפחתת פליטת גזי חממה, ונאמר כי בשנת 2014 כיל הקדימה לעמוד ביעד ההפחתה שהציבה לעצמה במקור לשנת 2017, צמצום של 30% מרמת הפליטה בשנת 2008. לכן, כעת דנים בכיל ביעד הפחתה מעודכן.

פליטות לאוויר

כיל מצליחה להרשים עם המשך מגמה של שיפור בפליטות לאוויר של 3 מזהמים עיקריים. מאז 2008 הצטמצמו פליטות תחמוצות הגופרית [SOx] של החברה ב- 47%; פליטות תחמוצות החנקן [NOx] ב- 84% ופליטות החומר החלקיקי [PM] ב- 61%. יתרה מכך, פליטות החומר החלקיקי הצטמצמו ביותר מ- 99% מאז שנת 2005. בדו"ח מפורטים נתוני הפליטות לאוויר של מזהמים אלו, וכוללים פליטות לטון מוצר של אשלג ושל פוספט וכן סך כל הפליטות לכל שנה מאז שנת 2008. למעט פליטות תחמוצות הגופרית הסגוליות בייצור פוספט, רואים ירידה בכל הפליטות הסגוליות של המזהמים בשלוש השנים האחרונות.

פליטות סגוליות לאוויר [ק"ג חומר נפלט לטון מוצר]

*מקור: דו"ח אחריות תאגידית כיל

צריכת מים

כיל מדווחת על צריכת המים הכוללת של החברה בכל העולם ואף נותנת תמונה של הצריכה על פי חלוקה לישראל, אמריקה ואירופה. אך כמו בגזי חממה, לא מציינת צריכה סגולית לטון מוצר בלעדיה לא ניתן לדעת למה לייחס את השיפורים המדווחים.

יש שיפור קל בצריכת המים השפירים בין השנים 2013 ל- 2014, אך בצריכת מים לא שפירים יש שיפור משמעותי שהוא המשך של מגמת השתפרות בצמצום צריכת מים לא שפירים מאז 2008.

צריכת מים [מ"ק]

*ניתן להגדיל בלחיצהמקור: דו"ח אחריות תאגידית כיל

שפכים

כיל מציגה נתוני הזרמות שפכים תעשייתיים אבסולוטיים וסגוליים, אך נראה שאין שינוי משמעותי בנתונים ביחס לשנת הדיווח הקודמת, 2013. כיל מציינת כי היא עושה מאמצים לצמצם את כמות השפכים התעשייתיים שהיא מזרימה. כדוגמא, מתוארים הפעולות הנעשות במפעל רותם, המאפשר מיחזור מי שפכים לשני שימושים עיקריים: השבתם לתהליך הייצור (למתקני הייצור) ולהרטבת דרכי עפר לשם הפחתת פליטות אבק מתנועת משאיות וכלי רכב.

הזרמת שפכים סגולית [מ"ק שפכים לטון מוצר]

*ניתן להגדיל בלחיצהמקור: דו"ח אחריות תאגידית כיל

פסולת מוצקה ופסולת מסוכנת

במדד זה כיל אינה מפרטת את כמות הפסולת הסגולית לטון מוצר, אך כן מציגה נתונים אבסולוטיים בהם ניכרת מגמת שיפור משמעותית בתפוקת הפסולת הלא מסוכנת – הפחתה של 35% בשנתיים האחרונות. לפי הדו"ח, הסיבות העיקריות לצמצום הפסולת הן הפחתה משמעותית בכמות הגבס שבמקום להיות מושלך לפסולת, נמכר ופונה למטרות מיחזור, וירידה ניכרת במיזמי בנייה ולכן גם בפסולת בנייה המהווה לדברי כיל חלק מרכזי בפסולת.

מנגד, מוצגת עלייה בתפוקת הפסולת המסוכנת בשנת 2014 המיוחסת בעיקר לפינוי משמעותי של מצבורי פסולת מסוכנת (שאוחסנו בשנים קודמות) בכיל נאות חובב.

תפוקת פסולת [אלפי טון]

*ניתן להגדיל בלחיצהמקור: דו"ח אחריות תאגידית כיל

סיכום | ביצועים סביבתיים כיל

חברת כימיקלים לישראל בע"מ, כיל, פרסמה דו"ח המאגד בתוכו נתונים רבים מפעילות במדינות שונות הכולל נתונים אבסולוטיים ונתונים סגוליים לא רק לשנת הפעילות אליה הדו"ח מתייחס, 2014, אלא נתונים החל משנת 2008. בנוסף לנתונים המפורטים, הדו"ח מביא שורה של דוגמאות מהארץ ומחו"ל לפרויקטים שבוצעו במתקני החברה, לשיפור המדדים הסביבתיים. מרשים.

ראוי לציון השימוש במתכונת הדיווח הבינלאומית GRI-G4-CORE וכן הפרסום הרציף של דו"חות אחריות תאגידית מידי שנה, בעברית ובאנגלית, זה 8 שנים. בשנת הפעילות 2014 ניתן לראות שיפור ברוב המדדים הסביבתיים לעומת שנת 2013, ובמקרים בהם נראתה עלייה, ניתנו הסברים ענייניים.  אין זה מובן מאליו שגם נתונים לא מחמיאים מופיעים בדו"ח באופן שקוף.

לצד הפירוט הרב אודות שנים קודמות והדיווח המקיף, לא מצוינים בדו"ח יעדים כמותיים לשיפור הביצועים הסביבתיים לעתיד עבור מרבית המדדים ואין השוואה למדדי ייחוס ענפיים ישראליים או בינלאומיים. נתונים אלה יכולים לסייע בבחינת מגמות השיפור וההתייעלות משנה לשנה.


דו"ח האחריות התאגידית הקודם שניתחנו: הביצועים הסביבתיים של שטראוס

-------------

קישורים רלוונטיים

  1. דו"ח אחריות תאגידית 2014, כימיקלים לישראל בע"מ [pdf]
  2. דו"ח אחריות תאגידית משפיע על המניה? אנליסט בכיר מסביר, 17.09.2015
  3. אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה, 23.03.2015
  4. אחריות תאגידית סביבתית infospot
תגיות: כיל , אחריות תאגידית , דיווח קיימות ,