הוארך אישור המנהל הרוחבי לעלה שרותי אקולוגיה
אישור המנהל הרוחבי של מפעל המיחזור עלה שרותי אקולוגיה המאפשר לשלוח אליו אריזות המכילות שיירי חומרים מסוכנים הוארך
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 09/10/2016

אישור המנהל הרוחבי לקליטת פסולת מסוכנת של מפעל המיחזור עלה שרותי אקולוגיה הוארך בחצי שנה. כפי שדיווחנו לאחרונה, המפעל נמצא בתהליכי מעבר לאתר פעילות חדש באזור התעשייה של קריית גת.

תזכורת | מה זה אישור מנהל רוחבי לפסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה מעניק בשנה האחרונה אישורי מנהל רוחביים לטיפול בפסולת מסוכנת לגופים נוספים מלבד לחברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב, לה אישור מנהל רוחבי המעוגן בחקיקה. ההחלטה התקבלה כחלק מרפורמה רחבה יותר שמבצע המשרד במדיניות פסולת מסוכנת, ומטרתה לעודד יישום של טיפולים סביבתיים יותרלפסולת מסוכנת, כגון מיחזור, העדיפים על השריפה או ההטמנה המבוצעות ברמת חובב במסגרת החברה לשירותי איכות הסביבה ואקוסול. בין הגופים שקיבלו אישור מנהל רוחבי נמצאים, "אקוכם", "אלקון", מ.י.ש ועוד. כעת אנו מדווחים כי מפעל עלה שרותי אקולוגיה קיבל הארכה של אישור המנהל הרוחבי לחצי שנה נוספת. לאחריה צפוי להתקבל אישור המנהל הרוחבי עבור האתר החדש בקריית גת.

אישור מנהל רוחבי של עלה שרותי אקולוגיה

האישור הרוחבי שניתן לחברת "עלה שירותי אקולוגיה" מאפשר לשלוח אליה אריזות המכילות שיירי חומרים מסוכנים או שזוהמו על ידי חומרים מסוכנים ללא צורך באישור המשרד להגנ"ס עבור כל משלוח פסולת מסוכנת בנפרד.

המשרד מתנה את האישור הרוחבי בתנאים מסוימים. למשל, שיצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת ואת הסכמת החברה לטפל בה, שמובילי הפסולת יהיו בעלי היתר רעלים ועוד.

זרם הפסולת וסוג הטיפול המאושרים באישור המנהל הרוחבי החדש של עלה שרותי אקולוגיה הינם:

 • זרם הפסולת: אריזות שהכילו חומרים מסוכנים
 • סוג ‏הטיפול‏: הכנה‏ לשימוש ‏חוזר, ‏‏למחזור ‏או ‏‏לסילוק‏

------

קישורים רלוונטיים:

 1. אישור מנהל רוחבי של מפעל עלה שרותי אקולוגיה [pdf]
 2. רשימת מתקנים עם אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת | infospot
 3. אישור מנהל רוחבי לטיפול בבוצות תעשייתיות, 31.08.2016
 4. אישור מנהל רוחבי לעלה שירותי אקולוגיה, 18.10.2015
 5. אישור מנהל רוחבי למתקן אקוכם, 6.09.2015
 6. אישור מנהל רוחבי למ.י.ש, 28.01.2016
 7. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: