הכנסת: התגלו שיעורי סרטן ואסתמה גבוהים בחיפה, יש לצמצם זיהום ממפעלים
ועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה פרסמה את מסקנותיה לפיהן קיימים שיעורי תחלואה חריגים במפרץ חיפה. המלצת הועדה היא לצמצם את הזיהום מהמפעלים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 12/8/2014

ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה מונתה ב – 19 במרץ  2014 עקב ריבוי בעיות סביבתיות ושאלות תכנון במפרץ חיפה.  יו"ר הועדה הוא חה"כ דב חנין וחבריה הם חברי הכנסת תמר זנדברג, חמד עמאר ודוד אזולאי החלק המעניין בדו"ח שפרסמה הועדה בסיום עבודתה נוגע בשלושה נושאים עיקריים: הזיהום ממפעלים, אירועי חומרים מסוכנים ומערכת ניטור איכות האוויר.

העובדות

נקודת המוצא של הועדה היתה הממצאים של משרד הבריאות בעניין התחלואה הקיימת סביב המפרץ. נתונים אלה מראים שיעורי תחלואה גבוהים יותר במחלות סרטן בנפות חיפה ועכו ביחס לממוצע הארצי, וכן שיעורים הגבוהים יותר מפי 2 בתחלואת אסתמה בקרב ילדים במטרופולין חיפה לעומת הממוצע הארצי. מדובר באמירה משמעותית מצד גורם רשמי בישראל.

חברי הועדה הסתמכו גם על דו"ח של המשרד להגנת הסביבה ובו מידע לגבי פעילות המפעלים במפרץ חיפה. עיקרי הדו"ח:

  1. יש פליטה של חומרים אורגניים נדיפים (VOC's) ממפעלי מפרץ חיפה (2,400 טון בשנה) לעומת 111 טון בשנה ממפעלי רמת חובב.
  2. פליטת חומרים מסרטנים לקמ"ר במחוז חיפה גבוהה בסדר גודל משאר המחוזות: 30.4% קמ"ר באזור חיפה לעומת עד 5.3% קמ"ר בשאר המחוזות.

עם זאת, חשוב לציין כי דו"ח המשרד להגנ"ס לא כלל בתוכו: פירוט של החומרים האורגניים הנדיפים או המסרטנים, התייחסות תואמת לתוצאות בתחנות הניטור והשוואת הנתונים לערכי איכות אוויר.

מסקנות בנוגע לפליטת מזהמים ממפעלים

הועדה קבעה כי על אף שלא ניתן לגבש קשר סיבתי-משפטי בין נתוני התחלואה החריגים לנתוני רמת הפליטות המסוכנות באזור חיפה, יש להתייחס לפליטות ולרמת זיהום האוויר כחריגים שדורשים טיפול ועל סמך זה לקבוע את המדיניות התכנונית-סביבתית במפרץ חיפה בעתיד ולו בשל הסיכוי שהשפעת הפליטות על התחלואה – אכן מכרעת. הועדה מתבססת על "גישת הזהירות המונעת", הגורסת שכאשר נוצר חשש אמיתי לסכנות בריאותיות, חובה לבצע את הנדרש כדי למנוע את ההיווצרות האפשרית של הסכנות. בהתאם לכך הדגישה הועדה כי ייתכן ורמות התחלואה הגבוהות קשורות לרמת הזיהום הסביבתי שהתקיימה בעבר ולאו דווקא לרמת הזיהום כיום, אך היא אינה רשאית לקבל זאת כטיעון מנחה, היות והתייחסות כזו עלולה להגביר את הסיכון לבריאותם וחייהם של בני אדם.

המלצות בנוגע לפליטת מזהמים ממפעלים

אם כן, אחת מהמלצותיה של הועדה, לצמצום הסיכון, היא לחייב את הגורמים המזהמים לעמידה בערכי היעד המצוינים בחוק אוויר נקי (כיום בתור המלצה בלבד) ולא להסתפק בעמידה בערכי הסביבה המחמירים פחות. זאת ועוד, במקרה הצורך יש לחייב את הגורמים המזהמים אף מעבר לערכי היעד. ניתן לציין בהקשר זה כי ערכי איכות האוויר בחוק אוויר נקי (ערכי יעד, ערכי סביבה וערכי התראה) עודכנו לאחרונה בשנת  2013.

המלצה נוספת של הועדה המופנית כלפי מוסדות התכנון: לבחון את התוכניות השונות המוצעות באזור מפרץ חיפה בראיה כוללת ולא במקטעים בלתי קשורים זה לזה.

חומרים מסוכנים

בהתייחסה לנושא חומרים מסוכנים, טענה הועדה כי הריכוז הגבוה של מפעלים וחומ"ס (חומרים מסוכנים) במפרץ חיפה מגביר את הסיכוי להתרחשות אירועי חומ"ס. בתוך כך ניתנו כדוגמא מספר מפעלים באזור שבשטחם התרחשו אירועי חומ"ס בשנים האחרונות, ביניהם מפעל "בז"ן" (כ - 20 אירועים בין 2011-2013) ומפעל "כרמל אולפינים" (3 אירועים בין 2011-2013) אך לא מצוינים חומרת האירועים וחסרה השוואה למפעלים בערים אחרות.

הועדה התייחסה גם לשאלת קרבת המפעלים לאוכלוסייה בהקשר חומ"ס. לדבריה, מצב זה במסגרתו מרוכזים מפעלים וחומ"ס רבים בסמוך למרכז אוכלוסייה יוצר סיכונים הן ברמה הביטחונית והן ברמה הבטיחותית.

הפתרון שהוצע הוא: בשלב ראשון בחינת התעשיות שישראל זקוקה להן לעומת תעשיות פחות נחוצות, ולאחר מכן בחינת מיקומן של אותן תעשיות חיוניות, לפי רמת קרבה לריכוזי אוכלוסייה ואיזורי סיכון. בנוסף המליצה הועדה להדק את האכיפה ולהחמיר את הענישה על עבריינים סביבתיים באזורי התעשייה במפרץ.

ניטור

עוד עניין שנדון בוועדה היה מערכת הניטור של איכות האוויר. לטענת ארגונים סביבתיים יש כיום חוסר בתחנות ניטור, ובנוסף, ישנם באוויר חומרים מסוכנים לבריאות שאינם מנוטרים. על-פי עמדת איגוד ערים חיפה לא קיים חוסר בתחנות ניטור, אך יש מקום להרחבת הניטור של כ- 8 חומרים נוספים אשר ייתכן וריכוזם עולה על הרצוי ועל המותר בחוק ויכולים לספק הסבר אפשרי לעודף התחלואה באזור. לשם כך נדרשת תוספת תקציבית של כמיליון ש"ח בשנה.

עוד הוצג בוועדה, כי בשנת 2013 לא בוצעו כלל דגימות פתע במפרץ חיפה על-ידי המשרד להגנת הסביבה בשל היעדר תקציב. דגימות אלה הן הכלי המרכזי של המשרד לפיקוח על פליטות המפעלים באופן בלתי תלוי למטרות התראה ואכיפה ועל כן המליצה הועדה שהמשרד להגנ"ס יקצה משאבים נוספים לצורך הגברת כמות הדגימות.

סיכום

הועדה הציגה ממצאים משמעותיים של תחלואה עודפת באזור מפרץ חיפה. ממצאים אלה דורשים התייחסות מיידית. המלצות הועדה חשובות אך כלליות ונראה שדרושה עבודה נוספת שתאפשר להתמקד בסיבות הספציפיות הגורמות לתחלואה ולתרגם את ההמלצות לפתרונות יישומיים, יעילים וממוקדים. 

------

קישורים רלוונטיים:

  1. דו"ח מסקנות וועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה [pdf]
  2. עמוד הבית של ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה: פרוטוקולים, ניירות עמדה ומסקנות של ועדת המשנה [אתר הכנסת]
  3. עמוד ראשי - זיהום אוויר