המדינה רוצה לקבוע את מחיר האמוניה בישראל
המדינה ממשיכה להעניק הטבות למציעים במכרז להקמת מפעל האמוניה בדרום ומציעה לקבע את מחירי האמוניה שתיוצר בישראל
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/10/2016

רק לפני 4 חודשים דיווחנו שהמדינה תציע מענק של 720 מיליון ש"ח(!) לזוכה במכרז להקמת המפעל לייצור אמוניה בדרום, וכעת אנו מדווחים כי המדינה מוכנה ללכת רחוק יותר ולקבע את מחירי האמוניה [NH3] שייוצרו ויימכרו בישראל על מנת לצמצם את חוסר הוודאות במכרז.

וועדת המכרזים הבינמישרדית להקמה של מפעל לייצור אמוניה באזור מישור רותם שבנגב מפרסמת להערות הציבור הצעה לפיקוח מחירים ממשלתי על מחירי האמוניה בשל מבנה השוק המיוחד בישראל ועל מנת לצמצם את אי הוודאות במכרז.

שוק האמוניה בישראל

במסמך שפורסם, מוסבר כי כ 90% מהאמוניה בישראל נצרכת על ידי 2 מפעלים המייצרים דשנים, חיפה כימיקלים הצורך בין 60%-70% ומפעל דשנים. 10% נוספים הם משתמשים קטנים בתעשיית הכימיה ומערכות קירור. האמוניה כיום מיובאת מחו"ל באמצעות מיכל האמוניה שבמפרץ חיפה, אותו רוצים לסגור בשל היותו גורם סיכון לאוכולוסיה הסמוכה.

הממשלה תקבע את מחירי האמוניה בישראל

בוועדת המכרזים מציינים כי יש צורך בקביעה ממשלתית של מחיר האמוניה שתיוצר ותמכר בישראל משום שבעקבות המכרז צפוי לקום מפעל לייצור אמוניה שיהווה מונופול שיספק את מלוא הביקוש לאור חסמי הכניסה והמגבלות המוטלות על ייבוא, אחסון וכו'. מנגד, צפוי להמשיך לפעול שחקן אחד מרכזי שצפוי להמשיך לרכוש את מרבית האמוניה (חיפה כימיקלים).

בוועדה סבורים כי קביעת מחיר מראש צפויה לצמצם את חוסר הוודאות  במכרז ועל כן לצמצם את פרמיית הסיכון של המציעים ובמקביל ליור וודאות רגולטורית להמשך.

הוועדה גם מציינת כי הוחלט להצמיד את מחיר האמוניה ללקוחות קטנים, למחיר האמוניה ללקוחות גדולים, על מנת להגן על הקטנים.

כיצד ייקבע המחיר של האמוניה?

הנוסחה לחישוב מחיר האמוניה שתיוצר בישראל תבוסס על הפרמטרים הבאים: מחיר האמוניה בנמל במקרה של יבוא, עלות הובלה ימית, עלויות אחסון והפעלה ביטוח, תחזוקה ועוד.

הערות על המסמך ניתן להעביר עד יום חמישי ה 27 לאוקטובר לכתובת דוא"ל ammonia_tender@sviva.gov.il

--------

קישורים רלוונטיים:

  1. ההצעה לקביעת מחיר האמוניה, וועדת המכרזים [pdf] - קישור
  2. דחיה נוספת במכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה בדרום, 10.08.2016
  3. האם מענק מדינה בסך 720,000,000 ₪ יספיק להעתקת מיכל האמוניה? 23.06.2016
  4. דליפת אמוניה במפעל טבעול, 09.10.2016
  5. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot